Nowoczesne systemy automatyczne w służbie wygody i bezpieczeństwa

Finanse i gospodarka

Bezpieczeństwo jest niezwykle ważnym czynnikiem dla większości przedsiębiorstw. Wszystkie nowoczesne budynki biurowe są wyposażone w jedno lub kilka różnych zabezpieczeń, takich jak monitoring, system ograniczenia dostępu oparty na osobistych kodach, kartach magnetycznych oraz firmach ochroniarskich.

0001

Bezpieczeństwo jest niezwykle ważnym czynnikiem dla większości przedsiębiorstw. Wszystkie nowoczesne budynki biurowe są wyposażone w jedno lub kilka różnych zabezpieczeń, takich jak monitoring, system ograniczenia dostępu oparty na osobistych kodach, kartach magnetycznych oraz firmach ochroniarskich.

W wielu miejscach, to właśnie owe firmy  są podstawą całego systemu, gdyż wciąż wychodzi się z założenia, że pewnych operacji automat nie jest w stanie przeprowadzić. Stąd dysponujący kartką i długopisem panowie o dociekliwym wzrokiem stanowią nadal główny element kontroli dostępu i to oni prowadzą ewidencję osób oraz pojazdów poruszających się po terenie obiektu. Coraz częściej jednak ochroniarz proszący  o nasze dane, dane samochodu i cel wizyty zastąpiony zostaje przez automat.

Główną zaletą automatyzacji operacji kontroli dostępu jest eliminacja błędów wynikających z obecności czynnika ludzkiego, system automatyczny zbiera i przechowuje dane znacznie dokładniej, nie robiąc przy tym literówek a jego "charakter pisma" zawsze daje się odczytać.

Tendencja do unowocześniania rozwiązań dostępowych  choć najbardziej widoczna w budynkach biurowych nie omija również hal produkcyjnych, zamkniętych osiedli i domów wielorodzinnych a ostatnio również parkingów. Tym ostatnim dedykowany jest nowy system szybko zyskujący na popularności w polskich  biurowcach, centrach handlowych i zakładach przemysłowych. ANPR (Automated Number Plate Recognition/ Automatyczny system rozpoznawania tablic rejestracyjnych)  szturmem podbija rynek automatyzacji procesów. Jest dla tablic rejestracyjnych tym, czym OCR dla dokumentów tożsamości. Pozwala szybko, łatwo a co najważniejsze bezbłędnie pozyskać i wprowadzić do bazy dane dotyczące pojazdu. Od pewnego czasu obserwujemy na polskim rynku wzrost zainteresowania systemami opartymi na ANPR ze strony inwestorów, projektantów i integratorów, dostrzegających tkwiący w nich potencjał.

Jednym z najciekawszych rozwiązań opartych na tej technologii jest wprowadzone właśnie do oferty przez Koncept-L S.A. LetUGo

Jest to kompletna aplikacja pozwalająca na pełną automatyzację wszelkich operacji kontroli dostępu dla pojazdów. Zintegrowany zestaw do rozpoznawania tablic rejestracyjnych działa w oparciu o wysokiej klasy kamerę ANPR oraz specjalnie przygotowany system parkingowy.

Kamera robi zdjęcie pojazdu, następnie specjalne oprogramowanie wyszukuje i odczytuje tablice rejestracyjne. Informacja przekazywana jest do systemu, który dokonuje jej weryfikacji i na podstawie predefiniowanych ustawień (czarne/białe listy) podejmuje decyzje o otwarciu szlabanu lub bramy w sposób automatyczny lub udostępnia informacje operatorowi, który obsługuje zaporę.

Możliwość zdefiniowania tego co ma się dziać z  odczytanym numerem rejestracyjnym sprawia, że LeTuGo ma bardzo szerokie zastosowanie.

Typowe obszary  dla systemów ANPR to:

 • zarządzanie ruchem na wjazdach/wyjazdach (firmy transportowe, hotele, motele, biurowce, apartamentowce, szpitale, wspólnoty mieszkaniowe),
 • sterowanie ruchem pojazdów (systemy szlabanowe, systemy kontroli dostępu),
 • kontrola graniczna,
 • wyszukiwanie (lokalizowanie) pojazdów,
 • wypożyczalnie samochodów,
 • systemy parkingowe (centra handlowe, lotniska, parkingi wielopoziomowe),
 • systemy automatycznego poboru opłat,
 • kontrola transportu towarów (m.in. wagi, systemy wag drogowych),
 • kontrola czasu pobytu, czasu podróży oraz wyznaczanie średniej prędkości przejazdu,
 • zapobieganie kradzieży paliwa (stacje paliw),
 • sterowanie ruchem aut w centrach logistycznych,
 • tworzenie statystyki ruchu (zliczanie pojazdów, badanie miejsca zamieszkania kierowców, sprawdzanie częstotliwości przejazdów lub parkowania).

Systemy ANPR pozwalają wyeliminować niezbyt wygodne w użyciu systemy kontroli dostępu bazujące na kartach stykowych, kartach zbliżeniowych, pilotach i innych aplikacjach opartych na RFID.  Dodatkowo ANPR pozwala na znacznie skrócenie czasu identyfikacji. Proces rozpoznawania tablic może bowiem zostać zainicjowany przez fotokomórkę, czujnik ruchu, pętlę indukcyjną i tym podobne, już w momencie gdy pojazd zbliża się do bramy, co pozwala na jej niezwłoczne otwarcie gdy do niej dotrze.

Wbudowany w system moduł obsługi gości może znaleźć zastosowanie np. w hotelach. Osoba, chcąca skorzystać z parkingu na przykład w związku z udziałem w konferencji, loguje się na stronie udostępnionej przez system i podaje na niej swoje dane, np. imię, nazwisko, cel i termin wizyty, numer tablicy rejestracyjnej. Wprowadzone przez gościa dane trafiają do administratora systemu bądź do pracowników recepcji lub ochrony. Obsługa decyduje, czy wprowadzić dane gościa do systemu i czy nadać mu uprawnienia do wjazdu.

Systemy oparte na automatycznym rozpoznawaniu znaków nie są z pewnością tylko chwilową modą, w najbliższym czasie będziemy obserwować ich stały i dynamiczny rozwój. Powodem jest nie tylko łatwość obsługi i instalacji, ale przede wszystkim ogromne możliwości w zakresie oszczędzania czasu i optymalizacji kosztów związanych z identyfikacją pojazdów. Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na terenie przedsiębiorstwa ma również bezpośredni wpływ na osiągane wyniki finansowe.

Dystrybutorem systemu LetUGo na terenie Polski jest firma Koncept-L S.A.

Źródło: Karol Kornacki

Udostępnij artykuł: