Na polskim rynku pracy będzie brakować 1,5 mln osób w ciągu najbliższych lat

Rynek pracy

Przy prognozowanym dla Polski tempie wzrostu gospodarczego na najbliższe lata, braki kadrowe na polskim rynku pracy mogą sięgnąć 1,5 mln osób w perspektywie najbliższych 6 lat, wynika z raportu PwC "Rosnąca luka na rynku pracy w Polsce. Jak ją zniwelować?".

Pracowicy różnych branż
Fot. stock.adobe.com/Kurhan

Przy prognozowanym dla Polski tempie wzrostu gospodarczego na najbliższe lata, braki kadrowe na polskim rynku pracy mogą sięgnąć 1,5 mln osób w perspektywie najbliższych 6 lat, wynika z raportu PwC "Rosnąca luka na rynku pracy w Polsce. Jak ją zniwelować?".

Przy prognozowanym dla Polski tempie wzrostu gospodarczego na najbliższe lata, braki kadrowe na polskim rynku pracy mogą sięgnąć 1,5 mln osób w perspektywie najbliższych 6 lat #praca #RynekPracy #PwC

"Oprócz starzejącego się społeczeństwa, mamy dużą dynamikę migracji - nadal osoby gotowe do podjęcia pracy, znajdują się poza granicami kraju. Prawie 90% prezesów firm stwierdza, że największym wyzwaniem wyzwaniem przed, którym stoją jest pozyskanie pracowników zarówno o wysokich kwalifikacjach, jak i niewykwalifikowanych" - powiedział partner w PwC Mariusz Ignatowicz podczas konferencji prasowej.

Konkurencja o pracownika przeniosła się na arenę międzynarodową

"Konkurencja o pracownika przeniosła się na arenę międzynarodową. Po otwarciu rynku europejskiego - przygotowywane obecnie regulacje rynku pracy w Niemczech zakładają daleko idące ułatwienia w podejmowaniu pracy przez cudzoziemców w ich kraju" - podkreślił.Czytaj także: Polski rynek pracy: nastąpi exodus Ukraińców do Niemiec?

300-400 tys. osób co roku schodzi z rynku pracy

Z szacunków PwC wynika, że przy słabnącej podaży pracy w Polsce i utrzymaniu rozwoju gospodarczego w granicach potencjału pojawi się konieczność zatrudniania dodatkowo każdego roku ponad 300 tys. pracowników."W poszczególnych latach rozwój tempa gospodarczego będzie generował dalszy popyt na pracę. 300-400 tys. osób co roku schodzi z rynku pracy. Mamy lukę generacyjną - pracodawcom będzie brakowało 200-300 tys. pracowników rocznie. Tempo wzrostu gospodarczego będzie spowalniało w bieżącym i przyszłym roku, ale gdy cykl gospodarczy się odwróci - brak pracowników będzie dużym zagrożeniem dla gospodarki"- powiedziała wicedyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC Jadwiga Chorążka podczas konferencji.

Wprowadzenie ulg podatkowych

Eksperci rekomendują w przy rosnącym popycie pracodawców na pracę i ciągle zacieśniającym się rynku pracy, wyzwaniach demograficznych wprowadzenie ulg podatkowych i ułatwień administracyjnych, które pozwolą na aktywizację zawodową określonych grup, a także uproszczą procedury zatrudniania cudzoziemców."Kluczowe jest dla polskiego rynku pracy ujednolicenie przepisów i procedur administracyjnych związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce między regionami, województwami. Czas wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom również różni się między województwami, co jest olbrzymią przeszkodą wskazywaną przez zatrudniające firmy" - podkreśliła menedżer w dziale prawno-podatkowym PwC Agnieszka Kucharska podczas konferencji."W zależności od województwa oraz kraju pochodzenia cudzoziemca proces może trwać nawet 5 miesięcy, od momentu badania rynku pracy do wydania dokumentu legalizującego zatrudnienie oraz wizy w polskim konsulacie. Autorzy raportu podkreślają, że większość firm sektora nowoczesnych usług biznesowych, jako największe przeszkody w zatrudnianiu cudzoziemców wskazuje formalności administracyjne oraz podejście urzędów, które nie odpowiadają potrzebom biznesu" - czytamy w materiale.

Pakiet ułatwień w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce

Autorzy raportu proponują pakiet ułatwień administracyjnych w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce m.in. poprzez dodanie do wykazu kolejnych zawodów specjalistycznych oraz usprawnienie procedury dla zawodów deficytowych na polskim rynku pracy, rozszerzenie listy państw, których obywatele mogliby korzystać z podjęcia pracy na podstawie oświadczeń, wprowadzenie skróconej ścieżki uzyskania zezwoleń na pracę dla firm szczególnie istotnych z punktu widzenia gospodarki w regionie, przygotowanie listy zawodów pożądanych dla polskiej gospodarki adekwatnych do aktualnej sytuacji na rynku pracy."Przygotowanie listy zawodów pożądanych dla polskiej gospodarki adekwatnych do aktualnej sytuacji na rynku pracy byłoby wskazane. Po 4 latach takie osoby o tych specjalnościach mogłyby ubiegać się o pobyt w Polsce i warto, by ta lista była jak najszybciej gotowa" - powiedział starszy konsultant w dziale prawno-podatkowym PwC Filip Kowalski podczas konferencji.Według ekspertów PwC, na ograniczenie luki na rynku pracy mogłyby również wpłynąć ulgi inwestycyjne związanymi z wydatkami na automatyzację - zwłaszcza dla sektora MŚP."Z naszych analiz wynika luka na rynku pracy jest obiektywnym faktem i nie da się jej zasypać dostępnym zasobem pracy tylko z polskiego rynku. Wprowadzenie zachęt m.in. jak pakiet podatkowy, który skłoni do pozostania na rynku pracy dłużej osoby pracujące i i pozyskanie nowych w 100% nie zasypią tej luki. Musimy szukać pracowników granicami kraju i konieczna jest reforma legalizacji pracy i pobytu pracy cudzoziemców w Polsce, ujednolicenie tych procedur, dopuszczenie ułatwień i krajów, które mogą z tego korzystać" - podsumował Ignatowicz.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: