Na rynek długu wciąż duża zmienność

Komentarze ekspertów

Na rynku stopy procentowej poniedziałkowa sesja przyniosła po raz kolejny wysoką zmienność notowań. W pierwszej części dnia inwestorzy kupowali papiery skarbowe, co szczególnie widać było na dłuższym końcu krzywej. W efekcie rentowności spadły o około 5 pb (dla DS0725 w okolice 2,60%). Niemniej jednak w dalszej części sesji przeważyła presja ze strony podaży i w końcu sesja kończyła się na poziomach zbliżonych do piątkowych.

W najbliższych dniach najciekawszym wydarzeniem na krajowym rynku będzie aukcja obligacji skarbowych. Ministerstwo Finansów zamierza podczas regularnego przetargu zaoferować inwestorom papiery za 2-6 mld PLN. W tym kontekście warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że pod koniec tygodnia inwestorzy otrzymają prawie 7,9 mld PLN z tytułu wypłacanych odsetek od obligacji serii DS (w tym miesiącu nie zapada żadna emisja OS). Jest to kwota wyższa od potencjalnej maksymalnej wartości czwartkowej oferty.

Naszym zdaniem napływ na rynek tak dużego kapitału będzie miał pozytywny wpływ na ostateczny wynik aukcji. Póki co nie zostały opublikowane szczegóły przetargu (oferowane papiery, a także ostateczną podaż poznamy we wtorek). Spodziewamy się jednak, że emitowane będą 5-letnie obligacje o stałym kuponie. Ten scenariusz opieramy na kilku założeniach. Po pierwsze, dłuższy koniec krzywej dochodowości był już wcześniej oferowany podczas aukcji zamiany na początku października. Po drugie, zgodnie ze strategią zarządzania długiem publicznym Ministerstwo Finansów zamierza wydłużać okres zapadalności emitowanych papierów skarbowych. Po trzecie wreszcie, papiery 5-letnie są obecnie chętnie kupowane przez inwestorów spodziewających się obniżek stóp procentowych w Polsce, a także z punktu widzenia resortu finansów są wysoko wyceniane na rynku wtórnym, co pozwala obniżyć koszt finansowania potrzeb pożyczkowych. Generalnie spodziewamy się, że wynik ostatniej w tym miesiącu aukcji będzie miał pozytywny wpływ na wyceny obligacji skarbowych w krótkiej perspektywie. Zakładamy też, że MF sprzeda całą ofertę. Nie wykluczamy, że resort finansów rozważy też emisję papierów serii WZ (np. WZ0119), bądź w przypadku oczekiwanego słabszego popytu również 2-letnich (co jest jednak naszym zdaniem jeszcze mniej prawdopodobne).

141021.ryn.proc.01.350x141021.ryn.proc.02.350x141021.ryn.proc.03.500x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: