Na rynkach wschodzących można jeszcze zarobić

Komentarze ekspertów

Indeks MSCI Emerging Markets, który obrazuje koniunkturę na najważniejszych rynkach wschodzących, zyskał do końca maja 17 proc. Analiza globalnej sytuacji gospodarczej pokazuje, że jego dalsze wzrosty są możliwe. Dlatego naszym zdaniem w najbliższych miesiącach na akcjach i obligacjach z wybranych krajów emerging markets da się jeszcze zarobić. Pomoże w tym umacnianie się lokalnych walut względem dolara amerykańskiego.

Indeks MSCI Emerging Markets, który obrazuje koniunkturę na najważniejszych rynkach wschodzących, zyskał do końca maja 17 proc. Analiza globalnej sytuacji gospodarczej pokazuje, że jego dalsze wzrosty są możliwe. Dlatego naszym zdaniem w najbliższych miesiącach na akcjach i obligacjach z wybranych krajów emerging markets da się jeszcze zarobić. Pomoże w tym umacnianie się lokalnych walut względem dolara amerykańskiego.

Ta korzystna dla rynków wschodzących prognoza walutowa ma dwa źródła. Pierwsze – w USA. Drugie – w samych gospodarkach rozwijających się.Dolar wytracił impetZasadniczy wpływ na kurs każdej waluty mają polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny oraz poziom inflacji w danym państwie. W USA inwestorzy spodziewają się jeszcze maksymalnie dwóch podwyżek stóp procentowych. Najbliższa, czerwcowa jest praktycznie pewna. Amerykański bank centralny nie ma jednocześnie powodów, żeby podnosić stopy procentowe szybciej, niż to dotąd komunikował. Przemawiają za tym dwa argumenty. Po pierwsze w kolejnych kwartałach gospodarka USA nie będzie się rozwijała na tyle dynamicznie, aby zaszła konieczność jej gwałtownego schłodzenia poprzez podniesienie kosztu pieniądza. Po drugie wyhamowanie wzrostu cen surowców powinno utrzymać w ryzach inflację.

Umacnianie się lokalnych walut zwiększa zyski z inwestycjiDo niedawna dynamika PKB w wielu krajach rozwijających się rosła dość powoli. W ostatnim czasie perspektywy wzrostu dla części gospodarek wschodzących istotnie się poprawiły. Widoczny jest również napływ kapitału zagranicznego na rynki emerging markets. Oba te czynniki sprawiają, że wybrane waluty lokalne umacniają się, zwiększając zyski z inwestycji w tych krajach.Korzyści z aprecjacji walut mogą odczuć posiadacze jednostek funduszy inwestycyjnych operujących na rynkach wschodzących – akcyjnych, obligacyjnych i absolute return. Rosnąca różnica kursowa jest szczególnie atrakcyjna dla inwestorów lokujących oszczędności za pośrednictwem funduszy obligacji. W ich przypadku „walutowy dopalacz” jest w stanie podwoić, a nawet potroić nominalnie niewielki zysk wynikający ze wzrostu cen danych papierów.

Oczywiście, nie wszystkie rynki wschodzące oferują równie wysoki potencjał. Turcja, RPA czy Chiny (pomimo znanych czynników ryzyka) prezentują się dużo bardziej atrakcyjnie niż chociażby Indie czy Brazylia, które mają za sobą silne wzrosty. Nie zmienia to jednak faktu, emerging markets mogą być dobrym kierunkiem dla inwestorów, którzy część pieniędzy chcą zainwestować poza wciąż atrakcyjną inwestycyjnie Europą.

Radosław Piotrowski

Union Investment TFI

Udostępnij artykuł: