Na rynku długu kierunek zmian wskaże inflacja

Komentarze ekspertów

Koniec tygodnia przyniósł powrót do spadków dochodowości niemieckich papierów skarbowych w segmencie 5-10Y i symboliczne wzrosty w segmencie 2Y.

Koniec tygodnia przyniósł powrót do spadków dochodowości niemieckich papierów skarbowych w segmencie 5-10Y i symboliczne wzrosty w segmencie 2Y.

Wpływ na to miała publikacja danych produkcji przemysłowej u naszych zachodnich sąsiadów oraz utrzymywanie się dobrych nastrojów na rynkach europejskiego długu po czwartkowej decyzji EBC. W przypadku rynku amerykańskiego krzywa zsunęła się nieznacznie (-1 pb.) na długim końcu i nieco wzrosła (+2 pb.) na krótkim. Rynek chłodnie przyjął zgodne z oczekiwaniami i potwierdzające kontynuację pozytywnych trendów w gospodarce USA dane o non-farm payroll’s i stopie bezrobocia w USA.

W piątek miała miejsce kolejna fala zjazdów dochodowości krajowych obligacji oraz stawek FRA i IRS w PLN. W przypadku krzywej dochodowości obligacji rządowych i krzywej IRS obserwowaliśmy redukcje rzędu 13-15 pb. w segmencie 5-10Y oraz rzędu 10 pb. w segmencie 2Y. W przypadku kontraktów FRA zobaczyliśmy spadki do poziomu 2,47-2,49% w segmencie FRA4X7-FRA9X12. Oznacza to, że rynki w pełni zdyskontowały jedną 25-punktową obniżkę stóp w perspektywie najbliższego kwartału. Spadki te były pochodną wzrostu przekonania na rynku o konieczności obniżek stóp przez NBP w obliczu decyzji EBC i umacniającego się złotego. Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na to były poranne piątkowe wypowiedzi wiceministra finansów W. Kowalczyka. Powiedział on, że w obecnej sytuacji większym problemem może być aprecjacja niż deprecjacja złotego. Dodatkowo dobry klimat dla redukcji rentowności zapewniły opublikowane w czwartek przez Eurostat dane o sprzedaży detalicznej w Polsce.

W poniedziałek spodziewamy się nieznacznej korekty na rynku krajowych obligacji skarbowych. Sprzyjać temu scenariuszowi powinien brak publikacji danych dla Polski i rynków bazowych. Korekta ta będzie naszym zdaniem skoncentrowana w segmencie 5-10Y. Krótki koniec krzywej i kontrakty FRA mają jeszcze szansę na nieznaczne zniżki.

W perspektywie całego tygodnia powinniśmy obserwować presję na dalsze obniżki stawek i dochodowości w obliczu oczekiwań na publikację kolejnych danych inflacyjnych, które naszym i rynków zdaniem zaskoczą w dół. Ponadto wsparcie dlsoszynski.konrad.pko.bp.01.260x400a realizacji tego scenariusza mają szansę przynieść informacje, które będą w przyszłym tygodniu nadchodzić z Chin oraz dane o podaży pieniądza w Polsce. W konsekwencji w skali całego tygodnia spodziewamy się przesunięcia krzywej IRS, licząc od piątkowego zamknięcia, o 5-7 pb. w dół w segmencie 2Y i 3-5 pb. w segmencie 5-10Y. W dłuższym horyzoncie spodziewamy się korekty w dół spreadu 5/10Y IRS, który w ostatnich dniach osiągnął poziom 40 pb.

140609.ryn.proc.01.400x140609.ryn.proc.02.300x140609.ryn.proc.03.550x

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: