Na rynku finansowym brakuje kobiet na wysokich stanowiskach

Bez krawata

Klub Kobiet Rynku Finansowego jest platformą spotkań, wymiany oraz dzielenia się wiedzą, wspierania kobiet w dążeniu do realizacji planów zawodowych w obszarze finansów. 12 września 2019 r. o swoich doświadczeniach opowiadały polarniczka i ekspertka rynku FinTech z Izraela.

Klub Kobiet Rynku Finansowego
Fot. Klub Kobiet Rynku Finansowego

Klub Kobiet Rynku Finansowego jest platformą spotkań, wymiany oraz dzielenia się wiedzą, wspierania kobiet w dążeniu do realizacji planów zawodowych w obszarze finansów. 12 września 2019 r. o swoich doświadczeniach opowiadały polarniczka i ekspertka rynku FinTech z Izraela.

#MeiravHarel: Wciąż brakuje kobiet nie tylko na wysokich stanowiskach, ale w całym sektorze finansowym #KlubKobietRynkuFinansowego #MHfintechs #GKGPW Stowarzyszenie #CFA Society Poland #IZFiA @GPW_WSExchange

To było już ósme spotkanie w ramach Klubu Kobiet Rynku Finansowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.Tym razem gośćmi specjalnymi były: Dagmara Bożek-Andryszczak, polarniczka i Meirav Harel, dyrektor ds. technologii i innowacji strategicznych w firmie BDO.Zgromadzonych przywitała Izabela Olszewska, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.Powitalne przemówienie kontynuował Aleksander Mokrzycki z organizacji CFA Society, który zwrócił uwagę, jak ważna jest różnorodność w zespole w branży inwestycyjnej,  zdominowanej jednak przez mężczyzn.Następnie Anna Maj z organizacji European Women Payments Network podkreśliła istotną rolę kobiet w sektorze technologii finansowych i płatności.

Goście specjalni mówili o Arktyce, i o FinTech

Pierwszą część prelekcji prowadziła Dagmara Bożek-Andryszczak, polarniczka, tłumaczka języka rosyjskiego, autorka książek „Dom pod biegunem. Gorączka (ant)arktyczna”, „Ryszard Czajkowski. Podróżnik od zawsze”.Pisarka-polarniczka uczestniczyła m.in. w wyprawie polarnej na Spitsbergenie oraz w wyprawie arktycznej na Wyspie Króla Jerzego. Pracowała tam jako administratorka stacji i asystentka terenowa.Opowiedziała ona o swoich podbiegunowych wyprawach, o pracy na stacji badawczej, o wyzwaniach, o codzienności oraz o tym, jakie możliwość rozwoju dała jej ta praca. Przedstawiła również projekt polarniczki.pl. To grupa zrzeszająca kobiety-polarniczki, uczestniczki polskich wypraw polarnych w Arktyce i Antarktyce. Ideą projektu jest dotarcie do kobiet, które pracowały i nadal pracują w tych regionach, wnosząc swój wkład w rozwój polskiej nauki.Spotkanie zakończyło wystąpienie Meirav Harel, doświadczonej ekspertki w obszarze FinTech oraz blockchainu, która jest m.in. założycielką MHfintechs, platformy związanej z executive management FinTech, blockchain i kryptowalutami.Meirav Harel, przedstawiła funkcjonowanie sektora FinTech i blockchain, podając przykłady działania firmy technologicznych. Dodała, że wciąż brakuje kobiet nie tylko na wysokich stanowiskach kierowniczych i zarządczych, ale występują duże braki w całym sektorze finansowym.

Po oficjalnej części odbył się networking, gdzie uczestniczki i uczestnicy spotkania mieli możliwość dyskusji oraz wymiany doświadczeń.Partnerem wrześniowego spotkania była organizacji EWPN (European Women Payments Network), zajmującą się budowaniem społeczności kobiet pracujących w sektorze FinTech i płatności w Europie. Jako pierwsza i jedyna ogólnoeuropejska społeczność dla kobiet, EWPN dąży do stworzenia dla nich większych możliwości, a także jest liderem działań na rzecz bardziej zróżnicowanej i zintegrowanej branży finansów.

Klub nie tylko dla kobiet

W marcu 2018 r. z inicjatywy Stowarzyszenia CFA Society Poland, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie powstał Klub Kobiet Rynku Finansowego.Przedstawiciele tych instytucji podkreślili, że istnieje nadal duża potrzeba aktywizacji zawodowej kobiet oraz promowania idei zróżnicowania na rynku finansowym. Działania te mają wesprzeć kobiety w drodze zawodowej oraz stworzyć przestrzeń wymiany doświadczeń i wiedzy.W ramach Klubu są organizowane konferencje i spotkania, a wśród prelegentów są przedstawiciele nie tylko finansów, ale też kultury, mediów i biznesu. Tematyka dotyczy kwestii wrażliwości społecznej w korporacji, zmieniającej się roli kobiet w organizacjach,  przywództwa czy ekonomii behawioralnej.W maju 2019 r. spotkaniu Klubu towarzyszyło wydarzenie artystyczne. W Centrum Giełdowym umieszczono replikę słynnej rzeźby z brązu „Fearless Girl” (Nieustraszona Dziewczynka). Posąg autorstwa Kristen Visbal, oryginał, jest ustawiony naprzeciw byka z Wall Street na Manhattanie, i jest symbolem siły kobiet, równouprawnienia. Prowokuje także do dyskusji na temat zwiększania obecności kobiet w zarządach i radach nadzorczych firm na całym świecie.Organizatorzy również zachęcają mężczyzn, aby włączyli się aktywnie w działania Klubu. Dlatego też wśród prelegentów z Polski i zagranicy, obok pań, występują również menedżerowie i finansiści.

O historii i założycielach Klubu

Organizatorami Klubu Kobiet Rynku Finansowego są: Stowarzyszenie CFA Society Poland, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. Rozpowszechnia ono i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. Jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.Z kolei Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z ich działalnością oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Za kilka miesięcy reprezentacja rynku funduszy obchodzić będzie swoje 20-lecie. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec września 2017 r. zgromadzone było ponad 263 mld złotych.Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.Więcej informacji na: www.gpw.pl.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: