Na rynku widać silną przecenę obligacji skarbowych na całej długości krzywej

Komentarze ekspertów

W poniedziałek na rynku stopy procentowej widać było silną przecenę obligacji skarbowych na całej długości krzywej. Rentowności papierów 10-letnich kończyły sesję powyżej poziomu 2,30%, co oznaczało 30-punktowy wzrost w relacji do poziomów z początku zeszłego tygodnia. Znacznie mniejsze ruchy były widoczne natomiast na krótkim końcu.

W poniedziałek na rynku stopy procentowej widać było silną przecenę obligacji skarbowych na całej długości krzywej. Rentowności papierów 10-letnich kończyły sesję powyżej poziomu 2,30%, co oznaczało 30-punktowy wzrost w relacji do poziomów z początku zeszłego tygodnia. Znacznie mniejsze ruchy były widoczne natomiast na krótkim końcu.

Tu zmiany nie przekraczały 3-4 pb. Powodów tak silnych ruchów na rynku upatrywać można w reakcji rynku na ostatni wzrost rentowności amerykańskich Treasuries. Dodatkowo negatywny wpływ na notowania mogła mieć znacząca podaż papierów skarbowych na dłuższym końcu krzywej w zeszłym tygodniu, która wciąż ciąży rynkowi (MF uplasowało na czwartkowej aukcji papiery DS0725 za prawie 3,0 mld PLN, przy niewiele wyższym popycie). Mimo wzrostu ryzyka geopolitycznego w Europie (Ukraina i Grecja) nie obserwowaliśmy istotniejszych zmian notowań kontraktów CDS dla Polski i ASW w sektorze 10-letnim. Z drugiej strony w Europie rosły rentowności obligacji skarbowych państw peryferyjnych, a także krajów z naszego regionu, co świadczy o tym, że inwestorzy poważnie biorą pod uwagę przynajmniej krótkoterminowe negatywne skutki ewentualnego wyjścia Grecji ze strefy euro.

W ostatnich dniach, po serii silnych spadków rentowności na rynku stopy procentowej doszło do wyraźnego spłaszczenia krzywej dochodowości. W zeszłym tygodniu spread na rynku IRS pomiędzy sektorem 2- a 10-letnim zawęził się do zaledwie 20 pb. Oznaczało to, że rynek wyceniał spadek stopy referencyjnej NBP do poziomu 1,25% (o 75 pb), a także jej utrzymanie na niezmienionym poziomie w długim terminie. W najbliższych dniach instrumenty o krótkich terminach powinny zyskiwać wsparcie ze strony publikacji danych nt. inflacji w styczniu (dostrzegamy wysokie ryzyko, że deflacja okaże się głębsza niż prognozowane przez rynek minus 1,2% r/r), a także oczekiwań na cięcie stóp procentowych w Polsce i rozpoczęcie programu skupu obligacji w strefie euro (zakupy będą realizowane od marca). Dłuższy koniec krzywej może być bardziej podatny na negatywne informacje z rynków globalnych (stąd niewykluczone dalsze stromienie krzywej).

Dzisiaj Ministerstwo Finansów poda szczegóły aukcji czwartkowej. Zakładając, że MF nie będzie oferowało zgodnie z deklaracjami papierów z ostatniego przetargu, spodziewamy się, że w ofercie znajdą się OK0717 i PS0420 (podobna była struktura aukcja w poprzednim miesiącu). Oferta powinna być zbliżona do 3-6 mld PLN.

150210.pko.proc.01.300x150210.pko.proc.02.300x150210.pko.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: