Na utrzymanie mieszkania wydajemy dziś o 2,2% więcej niż przed rokiem

Finanse i gospodarka

Inflacja maleje, a wraz z nią spada też dynamika wzrostu cen związanych z utrzymaniem mieszkania. Na to statystyczna czteroosobowa rodzina wydaje obecnie prawie 880 zł miesięcznie.

Koszty związane z utrzymaniem mieszkania wzrosły w lutym o 2,2% względem analogicznego miesiąca przed rokiem – podał GUS. Warto podkreślić, że w lutym 2012 roczny wzrost w tym zakresie wynosił 6% (r/r), a więc prawie trzykrotnie więcej niż dziś. Bieżący, relatywnie niewielki wzrost kosztów utrzymania domu, był możliwy dzięki taniejącym nośnikom energii. Przypomnijmy, że wydatki na ten cel pochłaniają często ponad połowę kwot przeznaczanych na utrzymanie nieruchomości. Malejąca dynamika wzrostu cen nośników energii jest pokłosiem styczniowej obniżki stawek za gaz. Nie zmienia to jednak faktu, że koszty związane z utrzymaniem dachu nad głową rosną szybciej niż cała inflacja. Tę w lutym GUS oszacował bowiem na jedynie 1,3% w ujęciu rocznym. To mniej niż spodziewali się ekonomiści (1,5%). Warto podkreślić, że tak niskiej wartości tego wskaźnika nie notowaliśmy od października 2006 roku, czyli od ponad 6 lat.

Żywność w górę, a ubrania w dół

Z grona głównych kategorii dóbr i usług branych pod uwagę przy szacowaniu inflacji najmocniej drożeją obecnie żywność i napoje oraz restauracje i hotele (wzrost w lutym po 2,7% r/r). Na drugim miejscu znalazły się koszty związane z edukacją (2,6% r/r), a dopiero na trzecim ex aequo dobra i usługi związane z mieszkaniem oraz zdrowiem (2,2% r/r). Najmocniej taniały natomiast odzież i obuwie (w lutym o 5,1% r/r) oraz łączność (4,5%). Zaskakiwać może też fakt, że mniej niż przed rokiem płaciliśmy w lutym za transport. Choć spadek jest tu na symbolicznym poziomie 0,6% (r/r), to pamiętajmy, że do października zeszłego roku to transport przez wiele miesięcy był kategorią składającą się na inflację, która drożała najszybciej.

130317.wykres.ceny.01.525x556

W lutym drożej niż w styczniu

W gronie dóbr i usług, które składają się na koszty utrzymania mieszkania, częściej widać wzrosty niż spadki. I tak w lutym więcej niż w styczniu płaciliśmy za wywóz śmieci (o 0,8%), zaopatrzenie w wodę (o 0,5%), usługi kanalizacyjne (0,3%), środki do prania i czyszczenia (o 0,2%) opłaty za najem i elementy meblarskie (o 0,1%). Nie zmieniły się ceny sprzętu gospodarstwa domowego, a tańszy był opał i gaz (o 0,1%).

Brak kontynuacji styczniowej obniżki

Na utrzymanie mieszkania, podobnie jak w przypadku koszyka inflacji, składają się koszty eksploatacyjne, energii i wody. Na podstawie tempa wzrostu cen można szacować, że dziś na utrzymanie mieszkania czteroosobowa rodzina wydaje 879,9 zł, czyli więcej niż w styczniu (879 zł). Tym samym styczniowy spadek w tym zakresie należy odczytywać jako zmianę przypadkową. W ciągu ostatnich 12 miesięcy koszt utrzymania modelowej rodziny podniósł się o 19,1 zł. Zgodnie z danymi GUS Polacy przeznaczają na mieszkanie prawie 21% swoich dochodów rozporządzalnych. Co więcej z kwoty tej ponad połowa przeznaczana jest na nośniki energii.

130317.koszt.uzytkowania.01.527x354

Bartosz Turek
Analityk rynku nieruchomości
Home Broker

Udostępnij artykuł: