Na wakacje wyjedzie w tym roku ponad 70 proc. Polaków. Ile wydamy?

Bez krawata

Na tegoroczne wakacje wyjedzie ponad 70% Polaków - o 15 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Większość z nich planuje przeznaczyć na ten cel od 1 tys. do 2 tys. zł na jednego członka rodziny.

Rodzina na plaży
Fot. stock.adobe.com/drubig-photo

Na tegoroczne wakacje wyjedzie ponad 70% Polaków - o 15 pkt proc. więcej niż przed rokiem. Większość z nich planuje przeznaczyć na ten cel od 1 tys. do 2 tys. zł na jednego członka rodziny.

Większość z wyjeżdżających na #wakacje planuje przeznaczyć na ten cel od 1 tys. do 2 tys. zł na jednego członka rodziny #turystyka

Spośród 70% Polaków, którzy wyjadą w tym roku na wakacje 40% planuje przeznaczyć między 1 tys. a 2 tys. zł na wyjazd turystyczny dla jednej osoby. Nieco ponad 21% ankietowanych, nie zamierza przekroczyć budżetu w wysokości 1 tys. zł na osobę., zaś 12% nie planuje budżetu wakacyjnego większego niż 500 zł na osobę."Aż 16,2% osób biorących udział w badaniu dysponuje finansami pozwalającymi na przeznaczenie kwoty od 3 do 4 tys. zł dla jednego członka rodziny, na pojedynczy wyjazd w najbliższym sezonie letnim. Na najdroższe wyjazdy stać niewielki odsetek rodaków. Tylko 6,2% przeznaczy w tym roku więcej niż 4 tys. zł na wyjazd wakacyjny jednego członka rodziny" - czytamy w komunikacie.

Gdzie będziemy w tym roku wypoczywać?

Jak wynika z badania, zdecydowanie najwięcej ankietowanych wyjeżdżających na wakacje za granicę to osoby, których miesięczny dochód netto przekracza 5000 zł. Spośród tych badanych 52% spędzi urlop w jednym z państw europejskich (poza Polską), a 6% planuje wyjazd na inny kontynent. Na drugim miejscu są osoby zarabiające między 4000 zł a 5000 zł - 47% z nich zamierza wyjechać za granicę w sezonie letnim 2018."Co ciekawe, na wyjazd zagraniczny częściej pozwolą sobie beneficjenci programu 500+, niż osoby nie korzystające z tego programu. W ubiegłym roku na taki wyjazd zdecydowało się 25% beneficjentów programu, a w 2018 r. na wakacje za granicę pojedzie już prawie 40%. Spośród osób, które nie korzystają z tej formy pomocy od państwa w tym roku na zagraniczny urlop wybierze się blisko 25% badanych, co oznacza wzrost o 12 pkt proc. względem roku poprzedniego" - czytam także.

"Najbardziej popularne pozostają wyjazdy krajowe, 41% badanych, ale znacznie wzrósł odsetek osób, które planują wyjechać poza granice kraju, ponad 27%" - powiedział Paweł Kałudow z Diners Club Polska, cytowany w komunikacie.W 2017 r. za granicę planowało wyjechać tylko 13,9% Polaków. W ubiegłym roku 7,5% ankietowanych planowało spędzić urlop w jednym z krajów Unii Europejskiej, innym niż Polska, natomiast w tegorocznym badaniu wskaźnik ten wyniósł aż 23,2%. Wyjazd poza UE planuje ok. 4% wszystkich ankietowanych.Wyjazdy zagraniczne najczęściej wybierają Polacy między 30 a 39 rokiem życia - aż 42% z nich planuje spędzić urlop w jednym z krajów Europy (w tym 40% w UE). Na drugim biegunie znalazły się osoby w wieku powyżej 70 lat - tylko 3% z nich wyjedzie do któregoś z państw Unii. Wakacje w Polsce najchętniej spędzają najmłodsi ankietowani - taką formę wypoczynku wybrało 74% osób w wieku 18-29 lat.Za granicę najczęściej wyjeżdżają mieszkańcy średnich miast (50-250 tys. mieszkańców) i metropolii (odpowiednio 37 i 34%). Ponad połowa mieszkańców małych miast (51%) urlop planuje spędzić na ternie Polski, ale to spośród tych ankietowanych najwięcej osób wyjedzie poza Europę (12%). Mieszkańcy wsi wakacje najchętniej spędzają w swoim miejscu zamieszkania. 41% z nich nie planuje wyjeżdżać, ale to i tak mniej niż w roku 2017 (52%), podano także.

Ponad połowa Polaków wyjedzie na wakacje bez ubezpieczenia

Ponad połowa Polaków uczestniczących w badaniu nie zamierza w żaden sposób ubezpieczyć zagranicznego wyjazdu. Dwa lata temu tylko 22% osób wyjeżdżających za granicę nie planowało się ubezpieczyć."Spośród osób, które decydują się skorzystać z ubezpieczenia, większość ograniczy się do karty EKUZ (17,5% ankietowanych). Ze standardowego ubezpieczenia w biurze podróży skorzysta blisko 14% Polaków, natomiast 9,9% badanych wykupi dedykowaną polisę u ubezpieczyciela" - czytamy także.Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w kwietniu 2018 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na ogólnopolskiej grupie 1100 pełnoletnich Polaków.Diners Club Polska jest jedynym niebankowym wydawcą na terenie Polski, który wydaje zarówno karty obciążeniowe, jak i kredytowe, które są akceptowane w ponad 21 mln punktów handlowo-usługowych i bankomatach w 185 państwach. Jest częścią Diners Club International, najstarszego wystawcy kart płatniczych i jednej z największych niebankowych instytucji na świecie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: