Nabór wniosków do kolenej edycji „schetynówek”

Samorząd

Od dziś do 5 października 2011 można składać wnioski w ramach kolejnej edycji "schetynówek". Program Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych został przedłużony uchwałą Rady Ministrów, która przyjęła również projekt nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie. Przewidziany jest na lata 2012-2015.

Mimo ostrych sprzeciwów samorządów nowelizacja zawiera postanowienie o zmniejszeniu do 30% (z 50%) poziomu dofinansowania jakie gmina lub powiat będą mogły otrzymać. Pula środków przewidzianych na 4 lata programu wynosi 3,2 mld zł.

Wnioski oceniane będą według kilku kryteriów m.in.: bezpieczeństwa, spójności drogi z drogami publicznymi wyższej kategorii, poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych oraz poprawy dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych i innych instytucji świadczących usługi publiczne. Ważny jest także aspekt uwzględniania terenów wiejskich oraz modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi.

MSWiA przewiduje, że do roku 2015 wyremontowanych i wybudowanych ma być ponad 13 tys. km dróg lokalnych.

Źrodło: www.samorzad.pap.pl

Udostępnij artykuł: