Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza: członek zarządu NBP Rafał Sura nie jest sędzią NSA

Kadry

Niedawno wybrany członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Rafał Sura nie jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponieważ nie złożył ślubowania jako sędzia przed prezydentem - potwierdził rzecznik prasowy NSA sędzia Sylwester Marciniak.

Rafal Sura, Narodowy Bank Polski
Rafal Sura Fot. NBP

Niedawno wybrany członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Rafał Sura nie jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponieważ nie złożył ślubowania jako sędzia przed prezydentem - potwierdził rzecznik prasowy NSA sędzia Sylwester Marciniak.

W Monitorze Polskim 8 sierpnia ukazało się postanowienie prezydenta RP z dnia 31 maja o powołaniu Rafała Sury na sędziego NSA. Również 8 sierpnia NBP poinformował, że prezydent powołał Surę z dniem 28 lipca do zarządu NBP.

Sura poinformował 9 sierpnia PAP Biznes, że nie jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponieważ nie złożył ślubowania przed prezydentem, co jest wymagane przez prawo, żeby objąć stanowisko sędziego NSA. Taką samą argumentację przedstawia rzecznik NSA.

Czytaj także: Rafał Sura z RPP do zarządu NBP >>>

"(...) Zgodnie z art. 5 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 137 ze zm., dalej jako: p.u.s.a.) sędzią sądu administracyjnego jest osoba powołana na to stanowisko przez Prezydenta RP, która złożyła ślubowanie wobec Prezydenta RP. Pan prof. Rafał Sura został powołany na stanowisko sędziego NSA, ale nie złożył ślubowania. W takiej sytuacji nie zostały spełnione przesłanki, o których stanowi powołany przepis" - napisał rzecznik NSA.

NSA zwraca ponadto uwagę, że nawiązanie stosunku służbowego sędziego NSA, poza wymienionymi warunkami (powołanie i złożenie ślubowania) jest uzależnione od zgłoszenia się do sądu w celu objęcia stanowiska.

Zgodnie z art. 33 § 2 i § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, który znajduje odpowiednie zastosowanie do sędziów NSA na podstawie art. 49 § 1 p.u.s.a., sędzia zgłasza się w celu objęcia stanowiska w terminie 14 dni od dnia odebrania aktu powołania. W przypadku nieusprawiedliwionego nieobjęcia stanowiska w terminie określonym w § 2, powołanie traci moc.

Łączenie stanowiska członka zarządu NBP i sędziego NSA nie jest dopuszczalne

Rzecznik NSA wskazał ponadto, że łączenie stanowiska członka zarządu NBP i sędziego NSA nie jest dopuszczalne.

Kancelaria Prezydenta nie odpowiedziała do tej pory na pytania PAP Biznes ws. powołania Sury na oba stanowiska.

21 lipca Senat odwołał Surę z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej w związku ze złożoną przez niego rezygnacją, o czym PAP Biznes przekazała jako pierwsza w dn. 18 lipca. Kadencja Sury w RPP upływała w połowie listopada br.

21 lipca wygasła kadencja członka zarządu NBP Andrzeja Kaźmierczaka.

Kadencja członka zarządu NBP trwa 6 lat.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: