Nadal wyraźna polaryzacja opinii w gronie RPP

Finanse i gospodarka

Ograniczenia w przepływie kapitału na Cyprze potrwają najpewniej cały miesiąc. We Włoszech wciąż nie udało się utworzyć nowego rządu. Na EUR/USD łagodna korekta spadków. Świąteczne nastroje będą sprzyjać stabilizacji notowań. Od poniedziałku najpewniej czeka nas kontynuacja trendu aprecjacji dolara.

Otwarcie banków na Cyprze nie spowodowało poważniejszych zamieszek oraz nie wpłynęło na pogorszenie, i tak już nie najlepszych, nastrojów na rynkach. Kurs EUR/USD skorygował część spadków z pierwszej połowy tygodnia. Zdecydowanie za wcześniej jednak by mówić o zarysowaniu trwalszej tendencji wzrostowej na tej parze walut.

Opublikowane w USA dane okazały się nieco gorsze niż się spodziewano. PKB w IV kw. 2012 r. wzrósł ostatecznie więcej niż szacowano miesiąc temu, ale mniej niż wynikało z mediany prognoz analityków. Słabiej w porównaniu do wcześniejszych wyliczeń zachowywała się konsumpcja, lepiej inwestycje, które ostatecznie wzrosły, a nie spadły, jak mówiły wstępne szacunki. Mniejszą dynamikę spadków zaobserwowano w obrotach handlowych, zarówno po stronie eksportu, jak i importu (eksport netto miał pozytywny wpływ we wzrost). Podstawową przyczyną hamowania amerykańskiej gospodarki (w III kw. wzrost wyniósł 3,1 proc.) było silne ograniczenie wydatków na zbrojenia oraz redukcja zapasów – czynniki o charakterze jednorazowym. Wczorajsze dane nie zmieniają obrazu sytuacji w gospodarce USA. W I kw. 2013 r. wynik będzie zdecydowanie lepszy.

Ze sprawozdania z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w lutym wynika, że spora grupa przedstawicieli gremium już przed dwoma miesiącami była skłonna mocniej obniżyć stopy procentowe. E. Chojna-Duch i A. Bartkowski poparli wniosek o redukcję oprocentowania o 100 pb., a wraz z A. Zielińską-Głębiocką wspólnie zagłosowali za cięciem o 50 pb. Postulaty nie znalazły większości. Z. Gilowska nie uczestniczyła w posiedzeniu. Stopy procentowe zostały ostatecznie obniżone o 25 pb. Decyzja nie zapadła jednomyślnie. A. Rzońca i J. Winiecki zagłosowali przeciw.

Sprawozdanie z głosowań w lutym pokazuje, że w gronie Rady w dalszym ciągu istnieją ogromne rozbieżności, co do oceny sytuacji gospodarczej w naszym kraju oraz niezbędnych dostosowań w polityce pieniężnej. Najmniej zmienna w poglądach jest gołębia część RPP. Od dłuższego czasu członkowie ci regularnie zgłaszają wnioski o radykalne cięcia stóp i choć zostały one obniżone do najniższego w historii poziomu, wciąż widzą pole do dalszych redukcji. Pozostała część gremium jest mniej jednoznaczna w ocenie sytuacji i zdaje się głosować w ślad za napływającymi na bieżąco danymi z gospodarki. Brak wyrazistej strategii odnośnie prowadzenia polityki monetarnej powoduje, że decyzje Rady są mało przewidywalne. Nigdy nie można być do końca pewnym, jaki będzie ostateczny wynik głosowania. Na przestrzeni ostatniego roku RPP zaskakiwała co najmniej trzykrotnie (maj, październik 2012 r. oraz marzec 2013 r.). Obecnie istnieje względnie stabilny konsensus, że czeka nas 1-2 miesiące przerwy. Dalsze zmiany stóp pozostają jednak niewiadomą.

Damian Rosiński
Dom Maklerski AFS

Udostępnij artykuł: