Nadchodzi era „ERP przedmiotów”

Finanse i gospodarka

Technologie zmieniają się cyklicznie, często przy tym zmieniając reguły gry. Na rynku ERP wraz z popularyzacją czterech trendów technologicznych - serwisów społecznościowych, mobilności, analityki biznesowej oraz technologii chmurowych - doświadczamy łączącej te trendy rewolucji, która dokonuje transformacji aplikacji biznesowych. Systemy ERP zmieniają się z silników napędzających procesy w przyjazne użytkownikowi aplikacje, umożliwiające współpracę na poziomie całej firmy - takie aplikacje nazywamy "systemami zaangażowania".

Technologie zmieniają się cyklicznie, często przy tym zmieniając reguły gry. Na rynku ERP wraz z popularyzacją czterech trendów technologicznych - serwisów społecznościowych, mobilności, analityki biznesowej oraz technologii chmurowych - doświadczamy łączącej te trendy rewolucji, która dokonuje transformacji aplikacji biznesowych. Systemy ERP zmieniają się z silników napędzających procesy w przyjazne użytkownikowi aplikacje, umożliwiające współpracę na poziomie całej firmy - takie aplikacje nazywamy "systemami zaangażowania".

Niedawno rząd Chin zapowiedział inwestycje w obszarze internetu przedmiotów. Gartner szacuje, że w roku 2020 do Internetu przedmiotów będzie podłączone ponad 26 miliardów urządzeń. W celu wykorzystania inteligentnych urządzeń i maszyn oraz w celu użytecznego przetworzenia informacji, systemy będą musiały zbierać i analizować ogromne wolumeny danych. W środowisku biznesowym będzie to rola ERP - "ERP przedmiotów" - które połączy urządzenia, systemy i ludzi czyniąc ich jeszcze bardziej pożytecznymi w firmie. ERP będzie centrum podejmowania wszystkich decyzji, łączenia ludzkich przemyśleń, maszyn, urządzeń oraz "przedmiotów".

Przez lata ERP zapracowało sobie na opinie systemów projektowanych bardziej dla firm, niż dla użytkowników. Chciałbym w tym artykule skupić się na potencjale "ERP przedmiotów" - określenie to stworzyliśmy, aby lepiej opisać następną generację ERP. Zaawansowane w swoim rozwoju, zostało stworzone, żeby wzmocnić, połączyć i inspirować ludzi oraz "przedmioty" w sposób, który wydawał się wcześniej niemożliwy. Gdy pomyślisz o tym chwile wszystko robi się jasne - ERP to jedyny system w przedsiębiorstwie, który może pretendować do tego miana.

Wyobraźmy sobie czas, w którym nie będziemy musieli podejmować decyzji bez posiadania odpowiedniej ilości danych. Będziemy mogli ufać posiadanym informacjom i w oparciu o nie podejmować trafne decyzje. Świat stanie się efektywniejszy dzięki "Internetowi przedmiotów", gdzie urządzenia i maszyny będą komunikowały się między sobą oraz z nami. Wyobraźmy sobie świat, w którym monitory pracy serca dostosowują się do potrzeb pacjenta, a lekarze mogą przepisać lekarstwa szybko i dokładnie, bazując na kompletnej historii zdrowia pacjenta. Sklepy, automaty z żywnością i napojami, a nawet nasze domowe lodówki zawsze będą pełne ulubionych produktów. Możliwości jest nieskończenie wiele i są one ekscytujące.

Nawet administracja publiczna widzi ten potencjał i już w niego inwestuje. Niedawno premier Wielkiej Brytanii David Cameron podczas konferencji CeBIT w Niemczech ogłosił zwiększenie inwestycji w technologię "Internetu przedmiotów" (zwiększając je do 73 milionów funtów): "Postrzegam Internet przedmiotów jako przełomowy sposób na zwiększenie produktywności, jakości ochrony zdrowia, zwiększenia wydajności transportu, zmniejszenia konsumpcji energii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym," powiedział.

Niedawno systemy ERP zaczęły się zmieniać w systemy zaangażowania, które łączą ludzi przy pomocy narzędzi społecznościowych zwiększając współpracę, systemy, które wykorzystują możliwości sieci, aby pracować lepiej i tworzyć nowe rozwiązania. W tym procesie chodzi głównie o połączenie pomiędzy klientami, projektami, fakturami, zamówieniami, produktem. Korzystanie z ERP będzie przypominało aplikacje, których ludzie używają na co dzień, zmieni ich sposób pracy oraz to w jaki sposób są połączeni z firmą oraz procesami. Wskaże im ich pozycję, nada cel pracy i połączy wszystkie kropki - pracownicy polubią swój system ERP. Jest to jedyny system w przedsiębiorstwie zaprojektowany do zbierania i analizowania danych z różnych źródeł w celu ułatwienia podejmowania lepszych decyzji. To naturalne rozszerzenie systemu, który okazał się istotny w biznesie jako system zapisu, a teraz jest w stanie wykorzystać możliwości, które dają media społecznościowe, mobilność, analityka i technologie chmurowe, sprawiając, że ERP jest systemem zaangażowania. Im więcej systemów będzie zintegrowanych z rdzeniem firmy, tym szybciej ERP stanie się “ERP przedmiotów".

“ERP przedmiotów" stanie się fundamentem dla dokładnych, ważnych i istotnych kontekstowo informacji. Dzięki zastosowanej architekturze, ERP będzie wiedział, którzy ludzie są ze sobą połączeni oraz jakie zasady zastosować, aby dane były wykorzystane w sposób inteligentny. Architektura systemowa zagwarantuje, że modele danych, procesów, raportowania i analiz będą zawsze zsynchronizowane z ostatnimi zmianami biznesowymi w firmie i będą mogły być szybko adaptowane. W niektórych przypadkach ERP będzie mógł nawet przewidywać zmiany w przyszłości.

Dzięki procesom analitycznym ludzie otrzymają dane jakich potrzebują i wtedy gdy ich potrzebują. Dzięki gamifikacji użytkownicy będą bardziej zżyci z celami firmy oraz będą nagradzani za swój wkład w ich osiąganie. Zwiększy się zaangażowanie użytkowników w rozwiązywanie problemów dzięki zabawie i pozwoli im poczuć, że mają wpływ na rozwój swojej firmy. “ERP przedmiotów" da firmie poczucie "wszechwiedzy" i łatwiejsze będzie wprowadzenie automatyzacji procesów.

“ERP przedmiotów" będzie krokiem milowym w efektywności organizacji. Systemy te są już tworzone i będą dostępne w przeciągu najbliższych pięciu lat.

Wojciech Romanowicz
Dyrektor Działu Opieki Eksploatacyjnej
UNIT4 TETA

Udostępnij artykuł: