Nadchodzi spowolnienie gospodarcze i wzrost upadłości firm w Europie Zachodniej

Firma / Gospodarka

Gospodarka większości krajów Europy Zachodniej wyraźnie spowolni w 2019 roku – wynika z opublikowanego Atradius Country Report. Analitycy prognozują również zauważalny wzrost upadłości przedsiębiorstw. Ze skutkami wolniejszego wzrostu będą musiały się zmierzyć m.in. Niemcy, Francja oraz Wielka Brytania.

Mężczyzna trzymający wykres spadkowy
Fot. stock.adobe.com/staras

Gospodarka większości krajów Europy Zachodniej wyraźnie spowolni w 2019 roku – wynika z opublikowanego Atradius Country Report. Analitycy prognozują również zauważalny wzrost upadłości przedsiębiorstw. Ze skutkami wolniejszego wzrostu będą musiały się zmierzyć m.in. Niemcy, Francja oraz Wielka Brytania.

Analitycy Atradius ostrzegają, że po dziewięciu latach spadków, o 2 proc. w 2019 roku wzrośnie liczba niewypłacalności firm w Niemczech. Za upadłość około 19690 przedsiębiorstw odpowiadać będzie m.in. niższy wzrost PKB, który wyniesie 1.1 proc. w porównaniu z 1.5 proc w 2018 roku. Przewidywane  spowolnienie gospodarcze największej gospodarki w Europie nastąpi w efekcie spadku popytu zewnętrznego. Wzrost eksportu i produkcji przemysłowej zostanie zahamowany przez globalną sytuację gospodarczą, m.in. spowolnienie w Chinach czy amerykańsko-chińską wojnę handlową. Niemiecki wzrost gospodarczy uratują inwestycje, niskie bezrobocie oraz wzrost płac. Chociaż perspektywy dla niemieckiej gospodarki w 2020 roku są lepsze, to zagrożeniem może być m.in. potencjalne nałożenie ceł importowych przez USA na samochody i części samochodowe.Czytaj także: Liczba rejestracji firm wzrosła w I kwartale 2019 r. Przybyło też upadłości >>>

We Francji stagnacja gospodarki

Poziom niewypłacalności francuskich firm pozostanie na wysokim poziomie i wzrośnie w 2019 roku o 3 proc. Słaby popyt wewnętrzny oraz niski wzrost eksportu spowodują stagnację gospodarki nad Sekwaną, gdzie wzrost PKB wyniesie 1.4 proc i będzie niższy niż w 2018, kiedy osiągnął 1.6 proc. Liczne protesty społeczne, ograniczenia podaży pracy oraz zdolności produkcyjnych, negatywnie wpływają na nastroje biznesowe. Dodatkowo, dług publiczny Francji wynosi prawie 100 proc. PKB i jest jednym z najwyższych w strefie Euro. Szczególnie zagrożone niewypłacalnością są branże związane z rolnictwem, budownictwem, produkcją materiałów budowlanych oraz producenci tekstyliów. Analitycy Atradius prognozują, że w 2019 roku upadłość ogłosi około 55600 francuskich firm.

Znaczący wzrost niewypłacalności firm w Wielkiej Brytanii

Znaczący wzrost niewypłacalności kolejny rok z rzędu odnotują firmy w Wielkiej Brytanii. Analitycy Atradius przewidują, że wzrost upadłości nad Tamizą wyniesie 7 proc., jeśli dojdzie do uporządkowanego Brexitu i gładkiego okresu przejściowego. Niepewność związana z Brexitem oraz jego formą opóźnia decyzje inwestycyjne międzynarodowych przedsiębiorstw, co przekłada się na mniejsze firmy w łańcuchu dostaw. Wzrost liczy upadłości dotknie najbardziej sektory budownictwa oraz handlu detalicznego. Gospodarka Wielkiej Brytanii zaczęła zauważalnie zwalniać w czwartym kwartale 2018 roku, co miało związek z ryzykiem związanym z Brexitem, mniejszą siłą nabywczą gospodarstw domowych oraz słabszym popytem globalnym. W efekcie wzrost PKB będzie niższy niż w 2018 roku i wyniesie 1.4 proc.Słabszy wzrost gospodarczy w 2019 roku odnotują również gospodarki: Austrii (wzrost PKB 1.5 proc. w porównaniu z 2.8 proc. w 2018, wzrost upadłości o 2 proc.), Belgii (PKB wzrośnie o 1.3 proc. w porównaniu z 1.4 proc. w 2018, wzrost upadłości o 2 proc.), Irlandii (wzrost PKB o 2.7 proc w porównaniu z 7 proc w 2018, wzrost upadłości o 2 proc.), Włoch (PKB minus 0.1 proc. przy wzroście 0.8 proc. w 2018 roku, wzrost upadłości o 6 proc.), Holandii (wzrost PKB 1.6 proc. przy 2.6 proc. w 2018 roku, wzrost niewypłacalności o 3 proc.), Hiszpanii (PKB wzrośnie o 2.2 proc. przy 2.6 proc. w 2018, upadłość firm spadnie o 5 proc), Szwecji (wzrost PKB o 1.8 proc. przy 2.4 proc w 2018, wzrost upadłości o 3 proc.) oraz Szwajcarii (wzrost PKB o 1.1 proc. przy 2.5 proc. w 2018,  wzrost upadłości o 5 proc.).

Wzrost gospodarczy w Danii

Wzrostem gospodarczym w Europie Zachodniej będzie mogła się pochwalić Dania, gdzie PKB wzrośnie o 1.9 proc. w porównaniu z 1.4 proc w 2018, a wzrost upadłości firm pozostanie na poziomie z 2018 roku i wyniesie 7.2 proc. Duńską gospodarkę napędza popyt wewnętrzny, wysoka konsumpcja prywatna oraz niskie stopy procentowe. Według analityków Atradius zarówno konsumpcja jak i produkcja przemysłowa wzrosną w 2019 roku.Arkadiusz Taraszkiewicz z polskiego oddziału  Atradius zaznacza, że spowolnienie na kluczowych dla Polski rynkach w Europie Zachodniej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) nie wpłynie od razu na tempo wzrostu PKB w Polsce. - Prognozy PKB na 2019 rok pozostają wciąż na bardzo dobrym poziomie 4,2 proc., na co wpływ będzie miał przede wszystkim popyt wewnętrzny wspierany programami socjalnymi oraz kontynuacja inwestycji infrastrukturalnych. Niemniej jednak już w 2020 możemy odczuć problemy największych gospodarek europejskich oraz spadek popytu na towary z Polski, co odczuje zwłaszcza przemysł motoryzacyjny i maszynowy.Według Taraszkiewicza, mimo stosunkowo dobrej koniunktury, już w 2019 roku możemy spodziewać się  wzrostu upadłości oraz restrukturyzacji firm w Polsce. Będzie to jednak  spowodowane bardziej wewnątrzrynkowymi uwarunkowaniami niż spowolnieniem w Europie Zachodniej.  
Źródło: Atradius
Udostępnij artykuł: