Nadzór KNF nad ubezpieczycielami zagranicznymi będzie wzmocniony. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy

Prawo i regulacje / Z rynku

Możliwość bardziej skutecznego i szybszego nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń i zagranicznymi zakładami reasekuracji zakłada projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, który przyjęła Rada Ministrów.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Możliwość bardziej skutecznego i szybszego nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń i zagranicznymi zakładami reasekuracji zakłada projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, który przyjęła Rada Ministrów.

W pilnych przypadkach przewidziano możliwość nadzwyczajnej interwencji @uknf w stosunku do funkcjonujących w Polsce zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji #KNF #ubezpieczyciele

Po przyjęciu przez Sejm ustawa "pozwoli Komisji Nadzoru Finansowego na jeszcze sprawniejsze i skuteczniejsze posługiwanie się mechanizmami nadzoru względem zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji funkcjonujących w naszym kraju" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie MF.

Czytaj także: Polski rynek ubezpieczeń nadrobi zaległości wobec bardziej rozwiniętych krajów?

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmierza do zmiany przepisów ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Chodzi o podmioty z innych krajów Unii Europejskiej działające w Polsce przez swoje oddziały lub w ramach swobody świadczenia usług.

Możliwość natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji KNF

"Oprócz dotychczasowej zwykłej procedury nadzoru, w pilnych przypadkach przewidziano możliwość natychmiastowej i nadzwyczajnej interwencji KNF w stosunku do funkcjonujących w naszym kraju zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji" – podało CIR.

Dotyczy to konieczności szybkiego usunięcia lub zapobieżenia naruszaniu interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia – przez zastosowanie takich samych środków jak w przypadku krajowych zakładów ubezpieczeń.

W projekcie doprecyzowano, że przepisy dotyczące m.in. sankcji za przekroczenie terminów na wypłatę odszkodowania ubezpieczonemu, dotyczą również zagranicznych zakładów ubezpieczeń.

"Wymierzana będzie kara m.in. za niewypłacenie przez zagraniczny zakład ubezpieczeń odszkodowania w określonym ustawowo terminie, wynikającego np. z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (głównie samochodów osobowych)" – podano w komunikacie. W takim przypadku KNF będzie mogła nałożyć karę pieniężną na zagraniczny zakład ubezpieczeń lub na członka organu zarządzającego w takim zakładzie.

KNF będzie mogła zakazać wykonywania w Polsce działalności przez zagraniczny zakład ubezpieczeń

KNF w określonych przypadkach będzie mogła zakazać wykonywania w Polsce działalności przez zagraniczny zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład reasekuracji.

Nowe rozwiązania mają co do zasady obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: