Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP

Bankowość

W Warszawie obradowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP. W trakcie obrad bankowcy, zgodnie z nowym statutem, wybrali 16-osobową Radę Związku oraz nowy Zarząd. Zmiany w statucie, które ZBP wprowadził po ostatnim Walnym Zgromadzeniu spowodowały szereg zmian w funkcjonowaniu Izby.

W Warszawie obradowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP. W trakcie obrad bankowcy, zgodnie z nowym statutem, wybrali 16-osobową Radę Związku oraz nowy Zarząd. Zmiany w statucie, które ZBP wprowadził po ostatnim Walnym Zgromadzeniu spowodowały szereg zmian w funkcjonowaniu Izby.

Przede wszystkim przystosowano funkcjonowanie Związku do wymogów dzisiejszych czasów.

To rezultat debaty w naszym środowisku, której celem było wzmocnienie możliwości codziennego działania Związku oraz koncentrowanie aktywności Prezesów banków zasiadających w organach ZBP na sprawach o strategicznym znaczeniu dla sektora - wyjaśnia Przewodniczący Rady Związku, Prezes BGŻ Jacek Bartkiewicz.

101130.walne.zbp.02

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP powołało 16-osobową Radę Związku, która wyznaczać będzie kierunki działania ZBP między Walnymi Zgromadzeniami. Bieżącą pracą ZBP będzie kierować 3-osobowy Zarząd.

W wyniku wyborów do Rady Związku wybrani zostali:

 • Jacek Bartkiewicz /BGŻ/
 • Zbigniew Jagiełło /PKO BP SA/
 • Krzysztof Kalicki /Deutsche Bank Polska SA/
 • Włodzimierz Kiciński /Nordea Bank Polska SA/
 • Małgorzata Kołakowska /ING Bank Śląski SA/
 • Alicja Kornasiewicz /Bank Pekao SA/
 • Sławomir S. Sikora /Bank Handlowy w Warszawie SA/
 • Ewa Fizyta /Societe Generale SA Oddział w Polsce/
 • Piotr Cyburt /BRE Bank Hipoteczny SA/
 • Janusz Dedo /HSBC Bank Polska SA/
 • Piotr S. Juda / Toyota Bank Polska SA/
 • Paweł Ziółkowski /RBS Polska SA/
 • Jan Wojtczak /Bank Spółdzielczy w Raszkowie/
 • Jerzy Błochowiak /Bank Spółdzielczy PA-CO BANK w Pabianicach/
 • Stanisław Murawski /Poznański Bank Spółdzielczy/
 • Mirosław Potulski /Bank Polskiej Spółdzielczości SA/

101130.walne.zbp.01

Walne Zgromadzenie powołało Zarząd ZBP w składzie:

 • Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes ZBP
 • Jerzy Stanisław Bańka - Wiceprezes ZBP
 • Mieczysław Groszek - Wiceprezes ZBP

101130.walne.zbp.03

Wybrany na funkcję Prezesa ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz wśród priorytetów działalności Związku w najbliższych latach wymienił:

 • dbanie o dalszą budowę potencjału polskiego sektora bankowego, aby banki mogły jak najlepiej służyć rozwojowi polskiej gospodarki - klientom indywidualnym, firmom i jednostkom samorządu terytorialnego.
 • zabieganie o dobre i rozważne regulacje na szczeblu międzynarodowym i krajowym, które mądrze pogodzą troskę o bezpieczeństwo z rozwojem sektora bankowego.

Według K. Pietraszkiewicza niektóre wprowadzane lub zapowiadane restrykcyjne rozwiązania może i są konieczne w krajach nadmiernie ubankowionych, ale są groźne dla gospodarek i klientów w krajach takich jak Polska. Zgodnie z zapowiedzią Prezesa ZBP, w najbliższych latach należy oczekiwać zdecydowanego upowszechnienia usług finansowych w Polsce. Wyzwaniem będzie dotarcie do milionów osób, które korzystają z usług bankowych sporadycznie lub w ogóle nie mają z nimi styczności, a także budowa potencjału instytucji otoczenia biznesu. Istotne znaczenie mają również dobre rozwiązania podatkowe, sprawność funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych i sensowne rozwiązania prawne, gwarantujące pewność obrotu. Banki wciąż pozostaną aktywne na polu absorpcji środków unijnych intensyfikując swoje działania. Nowym wyzwaniem będzie także walka z wykluczeniem finansowym, będącym skutkiem kryzysu finansowego.

Następne zwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP odbędzie się 27 kwietnia 2011 r.

Udostępnij artykuł:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP

Relacje

W Warszawie obradowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP. W trakcie obrad bankowcy, zgodnie z nowym statutem, wybrali 16-osobową Radę Związku oraz nowy Zarząd. Zmiany w statucie, które ZBP wprowadził po ostatnim Walnym Zgromadzeniu spowodowały szereg zmian w funkcjonowaniu Izby.

W Warszawie obradowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP. W trakcie obrad bankowcy, zgodnie z nowym statutem, wybrali 16-osobową Radę Związku oraz nowy Zarząd. Zmiany w statucie, które ZBP wprowadził po ostatnim Walnym Zgromadzeniu spowodowały szereg zmian w funkcjonowaniu Izby.

Przede wszystkim przystosowano funkcjonowanie Związku do wymogów dzisiejszych czasów.

To rezultat debaty w naszym środowisku, której celem było wzmocnienie możliwości codziennego działania Związku oraz koncentrowanie aktywności Prezesów banków zasiadających w organach ZBP na sprawach o strategicznym znaczeniu dla sektora - wyjaśnia Przewodniczący Rady Związku, Prezes BGŻ Jacek Bartkiewicz.

101130.walne.zbp.02

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP powołało 16-osobową Radę Związku, która wyznaczać będzie kierunki działania ZBP między Walnymi Zgromadzeniami. Bieżącą pracą ZBP będzie kierować 3-osobowy Zarząd.

W wyniku wyborów do Rady Związku wybrani zostali:

 • Jacek Bartkiewicz /BGŻ/
 • Zbigniew Jagiełło /PKO BP SA/
 • Krzysztof Kalicki /Deutsche Bank Polska SA/
 • Włodzimierz Kiciński /Nordea Bank Polska SA/
 • Małgorzata Kołakowska /ING Bank Śląski SA/
 • Alicja Kornasiewicz /Bank Pekao SA/
 • Sławomir S. Sikora /Bank Handlowy w Warszawie SA/
 • Ewa Fizyta /Societe Generale SA Oddział w Polsce/
 • Piotr Cyburt /BRE Bank Hipoteczny SA/
 • Janusz Dedo /HSBC Bank Polska SA/
 • Piotr S. Juda / Toyota Bank Polska SA/
 • Paweł Ziółkowski /RBS Polska SA/
 • Jan Wojtczak /Bank Spółdzielczy w Raszkowie/
 • Jerzy Błochowiak /Bank Spółdzielczy PA-CO BANK w Pabianicach/
 • Stanisław Murawski /Poznański Bank Spółdzielczy/
 • Mirosław Potulski /Bank Polskiej Spółdzielczości SA/

101130.walne.zbp.01

Walne Zgromadzenie powołało Zarząd ZBP w składzie:

 • Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes ZBP
 • Jerzy Stanisław Bańka - Wiceprezes ZBP
 • Mieczysław Groszek - Wiceprezes ZBP

101130.walne.zbp.03

Wybrany na funkcję Prezesa ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz wśród priorytetów działalności Związku w najbliższych latach wymienił:

 • dbanie o dalszą budowę potencjału polskiego sektora bankowego, aby banki mogły jak najlepiej służyć rozwojowi polskiej gospodarki - klientom indywidualnym, firmom i jednostkom samorządu terytorialnego.
 • zabieganie o dobre i rozważne regulacje na szczeblu międzynarodowym i krajowym, które mądrze pogodzą troskę o bezpieczeństwo z rozwojem sektora bankowego.

Według K. Pietraszkiewicza niektóre wprowadzane lub zapowiadane restrykcyjne rozwiązania może i są konieczne w krajach nadmiernie ubankowionych, ale są groźne dla gospodarek i klientów w krajach takich jak Polska. Zgodnie z zapowiedzią Prezesa ZBP, w najbliższych latach należy oczekiwać zdecydowanego upowszechnienia usług finansowych w Polsce. Wyzwaniem będzie dotarcie do milionów osób, które korzystają z usług bankowych sporadycznie lub w ogóle nie mają z nimi styczności, a także budowa potencjału instytucji otoczenia biznesu. Istotne znaczenie mają również dobre rozwiązania podatkowe, sprawność funduszy poręczeniowo-gwarancyjnych i sensowne rozwiązania prawne, gwarantujące pewność obrotu. Banki wciąż pozostaną aktywne na polu absorpcji środków unijnych intensyfikując swoje działania. Nowym wyzwaniem będzie także walka z wykluczeniem finansowym, będącym skutkiem kryzysu finansowego.

Następne zwyczajne Walne Zgromadzenie ZBP odbędzie się 27 kwietnia 2011 r.

Udostępnij artykuł: