Nagroda Best Central Bank Governance Europe 2021 dla NBP

Aktualności

Panel jurorów i redaktorów prestiżowego CFI.co (Capital Finance International), międzynarodowego magazynu na temat biznesu, ekonomii oraz finansów, przyznał NBP pod przewodnictwem profesora Adama Glapińskiego nagrodę w kategorii „Najlepiej zarządzany bank centralny w Europie w 2021 roku” (Best Central Bank Governance Europe 2021).

NBP
NBP. Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański

Panel jurorów i redaktorów prestiżowego CFI.co (Capital Finance International), międzynarodowego magazynu na temat biznesu, ekonomii oraz finansów, przyznał NBP pod przewodnictwem profesora Adama Glapińskiego nagrodę w kategorii „Najlepiej zarządzany bank centralny w Europie w 2021 roku” (Best Central Bank Governance Europe 2021).

Światowa pandemia spowodowała w Polsce i środkowej Europie bezprecedensowe wyzwania, ale Narodowy Bank Polski był na nie dobrze przygotowany. Pod modelowym przywództwem profesora Adama Glapińskiego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, NBP zareagował na nadchodzący szok szybko, zdecydowanie i z przekonaniem - napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody.

I dalej czytamy: To Prezes NBP jako pierwszy zasygnalizował potrzebę obniżenia stóp procentowych, tnąc wkrótce główną stopę do poziomu 0,1%. NBP uruchomił także największy wśród wschodzących gospodarek rynkowych program skupu aktywów, co było dużym krokiem w kierunku przeciwdziałania konsekwencjom pandemii dla gospodarki.

W dalszej części uzasadnienia napisano: NBP skupuje na rynku wtórnym skarbowe papiery wartościowe i dłużne papiery wartościowe z gwarancją Skarbu Państwa, a także oferuje kredyt wekslowy w celu wsparcia akcji kredytowej dla sektora prywatnego. Wsparciem dla NBP jest zespół fachowych ekspertów, którzy stoją na straży wartości polskiej waluty – złotego. Bank dysponuje nowoczesnym arsenałem narzędzi monitorowania danych i identyfikacji ryzyk. Proaktywne decyzje Zarządu NBP pomogły Polsce osiągnąć najniższą stopę bezrobocia w UE, jeden z najniższych w Unii Europejskiej wskaźników spadku aktywności gospodarczej oraz rekordowo wysokie obroty na rachunku kapitałowym.

Autorzy uzasadnienia piszą: NBP działa w sposób w pełni niezależny. Mając zaufanie rynku, dąży do dalszej poprawy sytuacji gospodarczej Polski i Polaków oraz wspiera politykę rządu. W 2020 r. NBP wypracował zysk w wysokości 2,5 miliarda dolarów — z czego 95 procent zasiliło budżet państwa.

Na uznanie zasługuje również gromadzenie znaczących zapasów złota kupowanego z olbrzymim wyczuciem rynku. NBP ma siłę i gotowość, aby wytrzymać presję rynkową, oraz elastyczność, aby reagować na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe - oceniają autorzy uzasadnienia.

W ich opinii polski bank centralny reaguje szybko, gdyż jest przygotowany na przeróżne scenariusze, a przy tym jest instytucją z bogatym i nowoczesnym arsenałem narzędzi wsparcia Polaków.

Podsumowując, pod kierownictwem profesora Adama Glapińskiego NBP błyskawicznie zareagował na pojawienie się pandemii, co pozwoliło uchronić polską gospodarkę przed spełnieniem się najgorszego scenariusza głębokiej recesji i wysokiego bezrobocia.

Narodowy Bank Polski, a przez to i Polska, jest liderem w zakresie walki z gospodarczymi skutkami pandemii.

Dobre opinie o komunikacji, działaniach banku, ale i zarządzaniu przez Profesora Glapińskiego wyraziły największe światowe instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, a nawet Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda stwierdzając, że prof. Glapiński powinien kontynuować swoją misję w banku w ciągu kolejnej kadencji Prezesa NBP - czytamy w materiale przysłanym przez Biuro Prasowe banku.

Udostępnij artykuł: