Nagroda im. Prof. Edwarda Lipińskiego dla Łukasza Hardta

Tylko u nas

Łukasz Hardt został laureatem tegorocznej edycji nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego na najlepszą pracę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych.

Łukasz Hardt został laureatem tegorocznej edycji nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. Edwarda Lipińskiego na najlepszą pracę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych.

Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. Eugeniusza Rychlewskiego nagrodził Łukasza Hardta za książkę pt. "Studia z realistycznej filozofii ekonomii" (Wydawnictwo C. H. Beck, 2013).

Nagroda przyznawana jest od roku 1992.

Książka Hardta jest pracą z zakresu filozofii ekonomii. Podejmuje zagadnienie relacji teorii ekonomii do rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

Dr hab. Łukasz Hardt jest adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.Jest laureatem m.in. stypendium Tygodnika Polityka w ramach akcji "Zostańcie z nami". Dwukrotnie otrzymał stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W 2012 r. r. uzyskał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Źródło: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 

Udostępnij artykuł: