Nagrody dla młodych przedsiębiorczych!

Bankowość

36 studentów otrzymało dofinansowanie na realizację własnych inicjatyw na łączną kwotę 41 tysięcy złotych. Beneficjentami będzie około 3.200 osób. Centrum Aktywnych to program Credit Agricole Bank Polska skierowany do studentów, mający na celu zachęcenie ich do przejęcia inicjatywy w kształtowaniu własnej przyszłości. Podczas uroczystej gali bank wręczył nagrody wyróżnionym projektom w konkursie "Mam plan! Wykonam go z Credit Agricole Bank Polska" oraz granty projektom badawczym.

Wybór 10 najlepszych prac był bardzo trudny. Cieszymy się jednak, że udało się nagrodzić tak  różnorodne projekty – mówi Izabela Mościcka, dyrektor Departamentu Public Relations w Credit Agricole Bank Polska oraz przewodnicząca komisji konkursowej programu. Mam nadzieję, że dofinansowanie, które przekażemy zwycięzcom obydwu konkursów będzie dla nich nie tylko szansą na realizację własnych zamierzeń, lecz być może wyzwoli w nich dreszczyk emocji przy pracy nad projektem.

Na oba konkursy wpłynęło 95 projektów. Były to prace z całej Polski, a także z różnych uczelni wyższych. Wśród laureatów znalazł się m.in. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Politechnika Gdańska czy Uniwersytet Warszawski.

W konkursie „Mam plan! Wykonam go z Credit Agricole Bank Polska” studenci – indywidualnie lub zespołowo – ubiegali się o dofinansowanie ich pomysłu na przedsięwzięcie społecznie użyteczne.

Dofinansowanie otrzymały projekty:

  1. Klockonomia” – zespołowa gra edukacyjna dla uczniów gimnazjum i liceum, która ma uczyć podstawowych pojęć ekonomii, autorstwa Kamila Pruchnika, Jerzego Jakuba Toborowicza i Katarzyny Michalskiej
  2. Smocze Łodzie” – organizacja regat dla dzieci z gdańskich domów dziecka, zgłoszona przez Michała Marchlińskiego, Barbary Grzmocińskiej, Agnieszki Rećko i Macieja Makarskiego
  3. Młotkiem w kask” – konkurs dla studentów Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, w którym uczestnicy proponują realne rozwiązania problemów technicznych, autorstwa Jakuba Tekieli, Artura Kozubka i Aleksandry Łepek
  4. Mówca Doskonały” -warsztaty dla krakowskich studentów i absolwentów krakowskich uczelni wyższych poświęconych wystąpieniom publicznym autorstwa Jakuba Tomaszewskiego, Anastazji Jachyry i Przemysława Jarząbka
  5. 2. Festiwal Wybieram Wschód” zgłoszony przez Izawettę Manuel – warsztaty skierowane do młodych mieszkańców Poznania, dotyczących Partnerstwa Wschodniego

Natomiast w Programie grantowym studenckie koła naukowe zgłaszały pomysły na badanie społeczne z ekonomii, psychologii, socjologii, lingwistyki i innych nauk pokrewnych. O dofinansowanie badań ubiegało się 32 projekty, z których 5 zostało nagrodzonych.

 Granty otrzymały:

  • Koło Naukowe Analizy Danych w składzie: Alina Sławek, Karolina Filiks, Wojciech Rejdak, Joanna Janusz, Ewelina Stasiura i Marcin Kwaśnik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, działające pod opieką dr Artura Prędkiego, na realizację badania świadomości zagrożeń wynikających z korzystania z instytucji parabankowych i poziomu akceptacji ryzyka z tym związanego
  • Studenckie Koło Naukowe Badań nad Zaburzeniami Odżywiania w składzie: Łukasz Filipski, Aleksandra Laskowska, Marta Szatańska, Monika Turek, Małgorzta Barcz i Paula Szwarc z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, działające pod opieką mgr Mariusza Jaworskiego, na realizację badania: „Związek między postrzeganą perspektywą czasu a stanem afektywnym jednostki w aspekcie częstości spożycia żywności u osób z prawidłową masą ciała – badania pilotażowe
  • Studenckie Koło Naukowe Badania Języków Technicznych „BAJT” w składzie: Joanna Nowakowska, Monika Barbara Zając, Marlena Anna Smolak i Natalia Anna Brzozowska z Uniwersytetu Warszawskiego, działające pod opieką dr Marka Łukasika, na realizację badania: „Forma reklamy bankowej a jej recepcja – badanie ankietowe i okulograficzne wśród studentów Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej
  • Międzywydziałowe Koło Naukowe Politechniki Gdańskiej „Project Management” w składzie: Ewelina Mikołajczyk, Ewelina Cyrson, Daria Bokuniewicz i Paweł Bielski z Politechniki Gdańskiej, działające pod opieką mgr inż. Władysława Stachowskiego, na badanie kluczowych czynników decydujących o udzieleniu bądź nieudzieleniu wsparcia finansowego z punktu widzenia sponsora”
  • Studenckie Koło Farmakologii Klinicznej w składzie: Karolina Zarzecka i Ewa Zart z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, działające pod opieką dr Magdaleny Hurkacz, na realizację badania: „Terapia bólu – problem medyczny i społeczny

Podczas gali przewodnicząca komisji konkursowej, Izabela Mościcka, złożyła specjalne podziękowania Ambasadorom Centrum Aktywnych, którzy w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi i Trójmieście promowali program i służyli radą studentom zainteresowanym wzięciem udziału w konkursach. Ambasadorzy z Poznania i Krakowa wspierali program już po raz drugi.

Centrum Aktywnych cieszyło się dużą popularnością. W trakcie konkursów od 29 października do 27 stycznia stronę internetową programu odwiedziło aż 15 tysięcy unikalnych użytkowników.

Program wspierali patroni: Pracodawcy RP (patron honorowy), AIESEC Polska (patron merytoryczny), dlaStudenta.pl, Studentnews.pl, Mambiznes.pl i Radio Planeta (patroni medialni).

Dodatkowych informacji udziela: Izabela Mościcka, dyrektor departamentu Public Relations, imoscicka@credit-agricole.pl, 71 377 83 55.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska

Udostępnij artykuł: