Nagrody im. Grzegorza Palki rozdane

Samorząd

Grzegorz Palka był wybitnym polskim samorządowcem, który w czasach PRL-u bardzo aktywnie działał w opozycji. Był prezydentem Łodzi w latach 1990 - 1994. Nagroda jego imienia nadawana jest przez Ligę Krajową osobom, które w sposób wybitny zasłużyły się dla samorządu terytorialnego.

Nagrodzeni w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym zostali Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, za działania na rzecz rewitalizacji obiektów kultury przemysłowej oraz turystyki industrialnej oraz Dariusz Antoni Strugała, wójt gminy Jaraczewo za skuteczne prezentowanie interesów samorządowych na forum ogólnopolskim, w szczególności dotyczących małych gmin.

Nagrodzeni w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym:

 • Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa – za zrealizowanie projektu Geotermia Uniejów obejmującego atrakcję turystyczną w postaci term oraz ogrzewanie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wodami termalnymi.
 • Zofia Oszacka – Wójt Lanckorony – za budowanie marki „Lanckorona”, miejsca atrakcyjnego dla turystów, a jednocześnie wygodnego do życia dla mieszkańców.
 • Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski – za działania na rzecz rozwoju i doskonalenia samorządności oraz sprawne rozwiązywanie problemów lokalnych i ponadlokalnych.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Wiaczesław Augustyniak – Radny Miasta Sopot – za zaangażowanie w indywidualne problemy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Grzegorz Józef Benedykciński – Burmistrz Grodziska Mazowieckiego – za skuteczne pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie środków unijnych i państwowych na realizację inwestycji.
 • Piotr Gołdyn – doktor – za opracowania naukowe związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i jego historią, przyczyniające się do propagowania idei samorządności oraz za implementację osiągnięć nauki, w tym zwłaszcza heraldyki i sfragistyki w bieżącą działalność wspólnot samorządowych.
 • Janusz Grobel – Prezydent Puław – za działania na rzecz rozwoju miasta i regionu, zwłaszcza w zakresie turystyki i informatyzacji.
 • Janusz Gromek – Prezydent Kołobrzegu – za skuteczne zarządzanie miastem oraz działania na rzecz rozwoju samorządności w regionie.
 • Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego – za działania na rzecz rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz współpracy transgranicznej.
 • Krystian Kiełbasa – Sołtys Proboszczowic – za wieloletnią służbę na obszarze gminnej jednostki pomocniczej oraz działania na rzecz samoorganizacji sołtysów w Województwie Śląskim.
 • Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa – za działania na rzecz wspólnoty lokalnej, w szczególności za prowadzenie polityki proinwestycyjnej i transparentności administracji.
 • Barbara Nowak – Burmistrz Połczyna – Zdroju – za krzewienie idei samorządności na terenie miasta i gminy, a także Pojezierza Drawskiego, Dorzecza Parsęty oraz Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Maria Nowak – Poseł na Sejm RP – za działania na rzecz rodziny, osób potrzebujących oraz edukacji i nauki.
 • Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP – za działania na rzecz rozwoju infrastruktury obszarów wiejskich.
 • Marek Tałasiewicz – Przewodniczący Sejmiku Zachodniopomorskiego – za działania na rzecz propagowania i ugruntowania idei samorządności.

Patronat nad Nagrodą objęły oraz udzieliły wsparcia ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP oraz Miasta Łódź i Wrocław. Wsparcia udziela również Warszawa, Estrada Warszawska, SKOK oraz ZWiK w Łodzi.

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

Udostępnij artykuł: