Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Tischnera przyznane

Finanse i gospodarka

Tegoroczne nagrody Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera trafiły do Jacka Filka, profesora filozofii, Antoniego Kroha, historyka i badacza kultury ludowej Karpat oraz Jana Młynarczyka, prezesa fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych Arkadia.

Tegoroczne nagrody Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera trafiły do Jacka Filka, profesora filozofii, Antoniego Kroha, historyka i badacza kultury ludowej Karpat oraz Jana Młynarczyka, prezesa fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych Arkadia.

Wyróżnienie dla wybitnych intelektualistów, publicystów i działaczy społecznych zostało przyznane po raz piętnasty. Od 2001 roku nagroda promuje w Polsce styl myślenia i postawy, łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka - wartości patrona, księdza Józefa Tischnera.

"Jesteśmy dumni, że od piętnastu lat Nagroda Znaku i Hestii wędruje zarówno do osób, którzy myśl Księdza Tischnera przekazują za pośrednictwem wystąpień, wykładów czy publikacji, jak i do osób zaangażowanych społecznie - które myśl Tischnerowską upowszechniają działaniem wśród obywateli" - podsumowuje Maciej Kuźmicz, przedstawiciel Ergo Hestii, która wraz ze Społecznym Instytutem Wydawniczym Znak jest fundatorem nagród.

Żródło: PIU

Udostępnij artykuł: