Nagrodzono wyróżniające się banki

Polecamy

Kulminacyjnym punktem popołudniowej i wieczornej sesji pierwszego dnia VIII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej była uroczysta gala, w trakcie której nagrodzono laureatów Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" edycji 2016 miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy".

Kulminacyjnym punktem popołudniowej i wieczornej sesji pierwszego dnia VIII Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej była uroczysta gala, w trakcie której nagrodzono laureatów Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" edycji 2016 miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy".

160519.pietraszkiewicz.ftbs.01.600x400Zdjęcia: ZBP/M. Stokłosa

Rozpoczynając ją, prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz, przypomniał, że Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej - podobnie zresztą jak i wrześniowe Forum Liderów Banków Spółdzielczych - mają w zamyśle organizatorów niezwykle doniosły cel. - Te dwa wiodące wydarzenia mają przede wszystkim niwelować dystans, ale również dawać możliwości bezpośredniego dialogu liderom polskich banków z przedstawicielami świata polityki i regulatorami - podkreślił. Nawiązując do toczących się prac nad nowym modelem polskiej bankowości spółdzielczej prezes ZBP zaapelował do zgromadzonych na sali bankowców i przedstawicieli firm technologicznych, aby w swych działaniach zawsze uwzględniali satysfakcję klienta - indywidualnego, rolnika czy przedsiębiorcy z sektora MŚP - jako dobro nadrzędne.

160519.sokal.ftbs.01.600x400Zdjęcia: ZBP/M. Stokłosa

Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Zdzisław Sokal, występując na tym forum po raz pierwszy w nowej roli, nawiązał do toczących się równolegle prac nad nową ustawą o BFG i transformacją dokonującą się w sektorze banków spółdzielczych. - Liczę, że banki spółdzielcze będą umiały sprostać oczekiwaniom - podkreślił. I życzył przedstawicielom sektora przekroczenia dziesięcioprocentowego udziału w polskim rynku finansowym.

160519.kwasniak.ftbs.01.600x400Zdjęcia: ZBP/M. Stokłosa

- Spółdzielczość finansowa oparta jest na wspólnym działaniu. Wspólne działanie oparte jest na wzajemności uczestników, zrzeszeń i na samopomocy spółdzielczej. Z tym wiąże się kwestia bezpieczeństwa i stabilności banków, ale również konkurencyjność czy zaufanie - z takim przesłaniem zwrócił się do zgromadzonych wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Wojciech Kwaśniak. Wyraził zadowolenie z faktu, iż ponad 80 proc. banków spółdzielczych uczestniczy w budowie systemu IPS. Wiceszef KNF przyłączył się również do życzeń prezesa BFG i wyraził nadzieję, iż sektor spółdzielczy podwoi swój udział w rynku.

Zwycięzcy odebrali wyróżnienia

Głównym punktem ceremonii było wręczenie nagród laureatom rankingu miesięcznika "Nowoczesny Bank Spółdzielczy". Jego redaktor naczelny, Maciej Małek, zapraszał wyróżnionych bankowców po odbiór nagród, te zaś wręczali: prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes SGB-Banku Ryszard Lorek oraz prezes Banku BPS Zdzisław Kupczyk.

160519.laureaci.ftbs.01.600x400Zdjęcia: ZBP/M. Stokłosa

W kategorii Największe banki zwyciężył Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie. W pierwszej szóstce znalazły się także: na miejscu drugim Bank Spółdzielczy w Brodnicy, na trzecim - Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, na czwartym - Bank Spółdzielczy we Wschowie, na piątym - Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, na szóstym zaś - Warszawski Bank Spółdzielczy.

Laureatami Krajowego Rankingu "Wyróżniające się banki spółdzielcze" w kategorii Najefektywniejsze banki zostały:
w grupie I. (powyżej 500 mln zł sumy bilansowej) - Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej (miejsce 1), Warszawski Bank Spółdzielczy (miejsce 2) i Bank Spółdzielczy w Płońsku (miejsce 3);
w grupie II. (od 200 do 500 mln zł) - Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu (miejsce 1), Bank Spółdzielczy w Warce (miejsce 2) oraz Bank Spółdzielczy w Dobrzycy (miejsce 3);
w grupie III. (od 100 do poniżej 200 mln zł) - Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie (miejsce 1), Bank Spółdzielczy w Krzywdzie (miejsce 2) i Bank Spółdzielczy w Poniatowej (miejsce 3);
w grupie IV. (poniżej 100 mln zł) - Bank Spółdzielczy w Grębowie (miejsce 1), Bank Spółdzielczy w Wąsewie (miejsce 2) oraz Bank Spółdzielczy w Chynowie (miejsce 3).

Swoje nagrody przyznali również partnerzy VIII FTBS.

Wyjaśnijmy, że przy sporządzaniu rankingu posłużono się badaniami ankietowymi banków działających na koniec 2015 r. w zrzeszeniach Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A. oraz banku poza tymi strukturami (Krakowski Bank Spółdzielczy). Jak w poprzednich edycjach, tak i w tegorocznej, pod uwagę brane były podstawowe dane bilansowe. Po ich analizie wyłoniono grupę 100 wyróżniających się banków spółdzielczych w dwóch kategoriach głównych - największe i najefektywniejsze banki.

Przepisy i zalecenia

Wieczorną uroczystość poprzedziła sesja poświęcona zmianom regulacyjnym w obszarze rachunków bankowych. Przepisy prawa i zalecenia regulacyjne to jeden z istotnych czynników determinujących informatyzację współczesnych banków. Czynniki natury prawnej mogą oddziaływać na rynek dwojako - w jednych przypadkach powstrzymując nader ambitne wizje programistów i szefów IT, w innych z kolei stymulując instalowanie przez banki zaawansowanych systemów, zdolnych obsłużyć wyśrubowane wymogi nadzorcze. Właśnie ten prorozwojowy aspekt regulacji prawnych stanowił temat przewodni trzeciej sesji Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Już w najbliższych miesiącach polski sektor bankowy będzie musiał sprostać wyjątkowo surowym wymogom. Od 1 lipca br. wchodzą bowiem w życie nowe przepisy Prawa bankowego dotyczące tzw. rachunków uśpionych, czyli kont należących do osób zmarłych lub przez długi czas nieużytkowanych. Nowelizacja umożliwia tak posiadaczom rachunków, jak i ich spadkobiercom uzyskanie informacji na temat wszystkich należących do danej osoby kont za pośrednictwem dowolnego banku. O najważniejszych zadaniach, jakie stoją przed sektorem bankowym w związku z rychłym wdrożeniem nowego prawa mówiły: Zuzanna Turlińska, radca prawny w Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Maja Markiewicz, dyrektor Linii Biznesowej Usługi Ognivo w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. Izba przygotowała narzędzie do obsługi tego procesu, a bazujące na funkcjonującym już od pewnego czasu systemie Ognivo. Centralna informacja - bo tak nazywać się będzie nowe narzędzie udostępniane przez KIR - ma być dostępna dla klientów wszystkich banków i SKOK-ów. System Ognivo umożliwi instytucjom finansowym spełnienie nałożonego przez prawodawcę wymogu udzielenia odpowiedzi w terminie nieprzekraczającym trzech dni. Odpowiedź taka będzie przekazywana Krajowej Izbie Rozliczeniowej, która z kolei zagreguje dane przesłane przez poszczególne banki i przekaże informację wnioskodawcy. W odpowiedzi znajdą się informacje o nazwach banków lub SKOK-ów prowadzących rachunki, numery kont, informacje o tym czy rachunek jest indywidualny, czy też prowadzony ze wspólnikiem (bez danych osobowych wspólnika) i wreszcie informacja co do statusu konta - czy jest ono otwarte, czy też nieaktywne. Aby ustalić więcej szczegółów - przede wszystkim saldo poszczególnych rachunków - wnioskodawca będzie musiał udać się bezpośrednio do banków wskazanych w odpowiedzi.

Głównym beneficjentem nowych przepisów będą spadkobiercy zmarłych posiadaczy rachunków, jednak z systemu korzystać mogą również ich właściciele, którzy z tych czy innych powodów stracili kontrole nad liczbą posiadanych kont. O ujawnienie rachunków w trybie nowej ustawy będą mogły występować również organy określone w art. 105 Prawa bankowego - np. prokurator, KNF czy UOKiK - a także gminy, które będą przejmować środki osób zmarłych bezpotomnie.
W jaki sposób odbywać się będzie wyszukiwanie uśpionych rachunków? Zuzanna Turlińska przypomniała o dodatkowych obowiązkach, nałożonych na banki. Do takich należeć będzie m.in. wymóg sprawdzenia w centralnej informacji wszystkich rachunków, których posiadacze nie dokonali żadnej dyspozycji na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Wiesław Wyszogrodzki, Menedżer Wsparcia Sprzedaży dla Sektora Bankowo-Finansowego w Sygnity S.A., zaprezentował narzędzie przeznaczone do współpracy z systemem Ognivo. Umożliwia ono obsługę zapytań zarówno dotyczących rachunków uśpionych, jak również zajęć komorniczych. Prelegent przypomniał, że już od 8 września br. cały proces zajęć wierzytelności z rachunków bankowych realizowany będzie przez system Ognivo, zatem banki powinny zainteresować się poprawą komunikacji również i w tym segmencie. Z kolei Marcin Ledworowski, dyrektor operacyjny Biura Informacji Kredytowej, przypomniał, że już od września tego roku banki będą musiały aktualizować dane gromadzone w systemach informacji kredytowej w ciągu siedmiu dni od spłaty, częściowej spłaty lub zmiany danych kredytobiorcy. Niewypełnienie tego obowiązku zagrożone jest surową grzywną - w wysokości 30 tys. zł od każdego klienta, którego dane przesłano po terminie. Jakie skutki wiązać się będą z nowymi przepisami? - Aby dopełnić terminów, banki będą musiały przekazywać dane do BIK dwa razy w tygodniu - stwierdził prelegent. Dodatkowo w przypadku bankowości spółdzielczej wymiana informacji nie będzie mogła być realizowana za pośrednictwem zrzeszeń - groziłoby to bowiem opóźnieniem. Przedstawiciel BIK ze swej strony zadeklarował, że nowe funkcjonalności umożliwiające szybsze przekazywanie danych zostaną uruchomione 5 sierpnia br.

160519.panel.ftbs.01.600x400Zdjęcia: ZBP/M. Stokłosa

Kwestie związane z rachunkami uśpionymi i wymianą danych między bankami a KIR zdominowały również debatę, podsumowującą tę sesję. W panelu, moderowanym przez Krzysztofa Kokota, eksperta Centrum Prawa Bankowego i Informacji, uczestniczyli: Krzysztof Karwowski, wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie, Piotr Wcisło, dyrektor Departamentu Informatyki Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Zuzanna Turlińska, Maja Markiewicz oraz Marcin Ledworowski. Podczas debaty poruszono m.in. problem niedostatecznego korzystania przez komorników z usługi Ognivo. Krzysztof Kokot przypomniał, że pomimo funkcjonowania szybkiej drogi elektronicznej spora część egzekutorów nadal zalewa banki stertami papierowych wniosków o zajęcie rachunku. Z drugiej strony trudno ocenić, jak bankowe systemy zareagują na radykalne zwiększenie elektronicznych wniosków o zajęcie środków na koncie po 8 września br. Kwestią problematyczną dla banków może być również pogodzenie przepisów dotyczących zajęć komorniczych z regulacjami zwalniającymi od zajęć środki wypłacane w ramach Programu 500+. W jaki sposób wyodrębniać te pieniądze kiedy już wpłyną na konto? - to pytanie, na które polski system prawny nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

- Ile czasu dzieli nas od wprowadzenia regulacji, która będzie przekazywać dane do BIK online? - zapytał moderator. Zdaniem Marcina Ledworowskiego, wprowadzanie natychmiastowej wymiany danych z BIK wydaje się być bezcelowe i to nawet w dalszej perspektywie. Wystarczający wydaje się interwał D +1 - czyli wysyłka informacji następnego dnia po zaistnieniu zdarzenia. Na zakończenie debaty Piotr Wcisło zaapelował do bankowców o optymalizację wykorzystania istniejących już narzędzi. Nie w każdym bowiem przypadku automatyzacja obniża koszty - w przypadku nietypowych kredytów, dedykowanych pojedynczym klientom korporacyjnym, znacznie tańszym rozwiązaniem może okazać się ręczne procedowanie przez doradcę klienta.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: