Najar Sergiusz

N

Najar Sergiusz - urodzony w 1959 r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania) oraz studiów podyplomowych (Wydział Nauk Ekonomicznych i Centrum Europejskie/Maastrich University), doktorant od 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; szkolenia i staże bankowe w USA, Szwecji, Hiszpanii, Wlk Brytanii

Najar Sergiusz - urodzony w 1959 r. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania) oraz studiów podyplomowych (Wydział Nauk Ekonomicznych i Centrum Europejskie/Maastrich University), doktorant od 2011 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; szkolenia i staże bankowe w USA, Szwecji, Hiszpanii, Wlk Brytanii

Od 1992 w bankowości (dyrektor, prezes zarządu, dyrektor generalny, szef projektu, konsultant)

  • Bank Handlowy w Warszawie SA 1992-2000 jako dyrektor gabinetu, dyrektor zarządzający ds. prywatyzacji i dyrektor regionu Warszawa (bankowość uniwersalna )
  • Citibank Republika Czeska 2000-2002 jako dyrektor ds. lokalnej bankowości korporacyjnej Citibusiness
  • Bank Ochrony Środowiska SA 2005 jako Prezes Zarządu za zgodą Komisji Nadzoru Bankowego
  • BRE Bank/mBank 2007-2008 jako dyrektor projektu uruchomienia mBank Czechy i mBank Słowacja, dyrektor generalny mBank Republika Czeska (notyfikowany Czeskiemu Banku Narodowemu) oraz dyrektor ds. bankowości transgranicznej BRE Bank
  • PPF ( czeska grupa finansowa ) 2008 jako konsultant ds. projektu uruchomienia bankowości internetowej w Rosji
  • Biuro Informacji Kredytowej SA 2011 jako konsultant ds. projektu uruchomienia biura informacji kredytowej w Białorusi obecnie od 2010 członek Rady Nadzorczej AIG Bank Polska SA/Santander Consumer Bank Polska

Odznaczony w 1999 roku Złotym Krzyżem Zasługi RP za zasługi dla polskiej bankowości, odznaczony w 2012 Odznaką Honorową Związku Banków Polskich.

W latach 2002-2005 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury ( ds. finansów i europejskich) i Ministerstwie Spraw Zagranicznych (ds. zagranicznej polityki ekonomicznej), członek Zespołu Negocjacyjnego Akcesji Polski do UE w 2002 roku.

Znajomość angielskiego, hiszpańskiego, czeskiego, francuskiego i rosyjskiego.

Udostępnij artykuł: