Najbardziej zadłużony Polak ma ponad 110 milionów zaległości – raport InfoDług dla regionów

Polecamy

Najbardziej zadłużone regiony Polski to Mazowsze i Śląsk - takie dane wynikają z przygotowanej przez Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor SA specjalnej, regionalnej edycji raportu InfoDług. Wartość niespłaconych zobowiązań w tych dwóch województwach wynosi ponad 14 miliardów złotych, co stanowi 35% wartości odnotowanego zadłużenia wszystkich Polaków. Najmniejsze zadłużenie odnotowano w województwie świętokrzyskim - wartość zaległych wierzytelności wynosi tam tylko 570 milionów złotych.

Najbardziej zadłużone regiony Polski to Mazowsze i Śląsk - takie dane wynikają z przygotowanej przez Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor SA specjalnej, regionalnej edycji raportu InfoDług. Wartość niespłaconych zobowiązań w tych dwóch województwach wynosi ponad 14 miliardów złotych, co stanowi 35% wartości odnotowanego zadłużenia wszystkich Polaków. Najmniejsze zadłużenie odnotowano w województwie świętokrzyskim - wartość zaległych wierzytelności wynosi tam tylko 570 milionów złotych.

Zdaniem autorów raportu, w przypadku kredytów bankowych aż 95% Polaków spłaca swoje zobowiązania w terminie. W pozostałych sektorach poziom zaległości szacować można jedynie na podstawie danych zgłoszonych do biur informacji gospodarczej. Łączna wartość zadłużenia ujętego w  Rejestrze Długów BIG, Biurze Informacji Kredytowej i Bankowym Rejestrze ZBP wynosi 39,8 miliardów złotych. Średnia wartość zaległości kształtuje się na poziomie nieco przekraczającym 17 tysięcy złotych. Niechlubnym rekordzistą w tym rankingu jest mieszkaniec województwa mazowieckiego; jego zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło dokładnie 110 milionów 502 tysiące 246 złotych! Ten niewyobrażalny dług powstał na skutek nieudanych inwestycji giełdowych w latach 90-tych i stale rośnie; tylko w ostatnim kwartale ubiegłego roku kwota zadłużenia zwiększyła się o ponad 2 miliony złotych.

Wzrost zadłużenia Polaków w roku 2013 był nieco niższy niż w roku poprzednim; wartość niespłaconych wierzytelności wzrosła o 1,5 miliarda złotych. To niemal dwukrotnie mniej aniżeli wyniósł wzrost w poprzedzającym roku 2012. Zdaniem autorów raportu wyhamowanie tendencji wzrostowej wynika nie tylko z większej skłonności Polaków do oszczędzania:

-  Bardzo istotnym czynnikiem jest stała rozbudowa systemu wymiany informacji gospodarczej, która zapobiega przekredytowaniu klientów banków i firm pożyczkowych - powiedział Mariusz Hildebrand, Prezes BIG Infomonitor SA.

Wciąż niedostatecznie wykorzystuje się wprowadzoną od roku 2011 możliwość zgłaszania informacji o zadłużeniu do BIG przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W Rejestrze Długów BIG znajduje się zaledwie kilka tysięcy takich zgłoszeń. Tymczasem z tego narzędzia korzystać mogą między innymi pracownicy, którym zakład pracy nie wypłacił wynagrodzenia. Zdaniem przedstawicieli BIG Infomonitor, podstawowym czynnikiem spowalniającym jest w tym przypadku konieczność uzyskania sądowego tytułu wykonawczego.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: