Najbardziej zyskowne produkty strukturyzowane w ofercie Deutsche Bank

Bankowość

Cztery produkty strukturyzowane z oferty Deutsche Bank, które zakończyły się w lipcu, pozwoliły zarobić Klientom nawet 9% w skali roku.

Cztery produkty strukturyzowane z oferty Deutsche Bank, które zakończyły się w lipcu, pozwoliły zarobić Klientom nawet 9% w skali roku.

Trzy z nich to produkty inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Elita Funduszy, których aktywem bazowym były fundusze inwestycyjne Franklin Templeton Global Total Return.
Z uwagi na wbudowany mechanizm gwarancji kapitału, produkty tego typu stanowią alternatywę dla Klientów, którzy chcą skorzystać na wzrostach funduszy inwestycyjnych bez ryzyka utraty swojego kapitału.

Trzyletnia db Elita Funduszy II (1 subskrypcja) zakończyła się zyskiem 15,651747% netto (~19,32% brutto czyli 6,44% brutto w skali roku).
db Elita Funduszy III (subskrypcja 1) zapewniła inwestorom premię w wysokości 17,42% netto (~21,51% brutto czyli 7,17% brutto w skali roku).
Z kolei dwuletnia db Elita Funduszy V (1 subskrypcja) zakończyła się wynikiem 13,43212% netto (~16,58% brutto czyli 8,29% brutto w skali roku).

Poszczególne db Elity Funduszy zapewniały 100-procentową ochronę składki zainwestowanej, a zysk zależał od wyniku funduszu Franklin Templeton Global Total Return.

Równocześnie inwestycja w produkt strukturyzowany Certyfikaty Ekspresowe powiązane
z Indeksem EuroStoxx50 skupiającego 50 największych przedsiębiorstw z państw strefy euro - zakończyła się po roku wynikiem 9%. Zakończone certyfikaty to maksymalnie  czteroletni produkt inwestycyjny, który umożliwiał osiąganie potencjalnego zysku zarówno
w przypadku wzrostu cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu EuroStoxx50, jak  i w okresie stagnacji.

- Naszą ofertę produktów strukturyzowanych kierujemy do Klientów zainteresowanych inwestycjami, którzy oczekują wyników wyższych niż w przypadku depozytów. W zależności od rozwiązania, nasze produkty dostępne są także w wersjach z mechanizmem pełnej lub częściowej ochrony kapitału. Produkty strukturyzowane powinny być składnikiem dobrze zbilansowanego portfela inwestycyjnego, ponieważ dzięki swojej konstrukcji mają potencjał do generowania zysków w zróżnicowanych warunkach rynkowych - mówi Monika Szlosek, Dyrektor Produktów Detalicznych i Inwestycyjnych w Deutsche Bank.

Źródło: Deutsche Bank

Udostępnij artykuł: