Najbogatsi mieszkańcy z Podkowy Leśnej

Samorząd

Publikowany ranking gmin, w których mieszkają najbogatsi mieszkańcy, od kilku lat ma tego samego lidera - jest to Podkowa Leśna, której centrum i okolice stanowią najbardziej elitarną część aglomaracji warszawskiej. Dochód ekwiwalenty na jednostkę w roku 2011 wyniósł tam 2653 zł.

Publikowany ranking gmin, w których mieszkają najbogatsi mieszkańcy, od kilku lat ma tego samego lidera - jest to Podkowa Leśna, której centrum i okolice stanowią najbardziej elitarną część aglomaracji warszawskiej. Dochód ekwiwalenty na jednostkę w roku 2011 wyniósł tam 2653 zł.

Analiza wykazuje dochód ekwiwalentny obliczany w oparciu o średnie miesięczne dochody netto gospodarstw domowych (w złotych) i liczbę osób w gospodarstwach. Zastosowanie takiego wskaźnika pokazuje,że wraz ze wzrostem liczby osób w gospodarstwie domowym, przy stałym poziomie dochodu, możliwości konsumpcji członków gospodarstwa spadają, ale wolniej, niż wynikałoby to z podzielenia dochodu przez liczbę osób. Dzieje się tak ze względu na to, że wydatki na część dóbr (np. mieszkanie i jego wyposażenie) zależą od liczby osób w znacznie mniejszym stopniu, niż wydatki na inne dobra (np. produkty spożywcze).

W perspektywie kilku ostatnich lat dystans między Podkową Leśną a Warszawą zmniejsza się. Wynika to z starzenia się i opuszczania rynku pracy przez mieszkańców Podkowy Leśnej -20 proc. dorosłej populacji Podkowy to emeryci (w Warszawie 24 proc.).

Poza gminami aglomaracji warszawskiej w czolówce zestawienia jest Sopot (6 miejsce), którego sytuacja podoba jest do Podkowy Leśnej. Dużo osób o wysokim statusie zawodowym stanowi o wysokiej pozycji tego miasta, jednakże podobnie jak w przypadku lidera rankingu, coraz więc jest też emerytów - 27 proc.

Wysokie dochody mają również mieszkańcy Poznania, Wrocławia i Krakowa. Na końcu rankingu znajdują się gminy z powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego w województwie podkarpackim. Średni dochód ekwiwalentny mieszkańców tych terenów wynosi poniżej 1200 zł.

Źródło: www.wirtualnemedia.pl

Udostępnij artykuł: