Najczęstszy powód zmiany pracy to wyższe płace i chęć rozwoju zawodowego; badanie Randstad

Rynek pracy

Najczęściej wskazywanym powodem zmiany pracy było wyższe wynagrodzenie w I kw. br. (45% vs. 38% rok temu) oraz chęć rozwoju zawodowego (44% vs. 26% rok temu), wynika z badania "Monitor Rynku Pracy" przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad.

powitanie nowego pracownika w firmie, uścisk dłoni
Fot. stock.adobe.com / fizkes

Najczęściej wskazywanym powodem zmiany pracy było wyższe wynagrodzenie w I kw. br. (45% vs. 38% rok temu) oraz chęć rozwoju zawodowego (44% vs. 26% rok temu), wynika z badania "Monitor Rynku Pracy" przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad.

Polacy postrzegają rozwój zawodowy przede wszystkim jako możliwości rozwoju kariery.

"Na pytanie o to, czym jest rozwój zawodowy, 59% ankietowanych odpowiada, że to przede wszystkim zdobywanie nowych kwalifikacji poprzez nowe zadania i obowiązki, a 55% twierdzi, że elementem rozwoju jest udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje. Zdecydowanie mniej, bo 43%, uznało, że wiąże się on z awansem na wyższe stanowisko lub zdobywaniem certyfikatów i uprawnień potwierdzających kwalifikacje. Cztery osoby na dziesięć twierdzą, że jest to zdobywanie wiedzy i umiejętności od współpracowników. Zmianę branży natomiast jako rozwój zawodowy postrzega 11% ankietowanych" - czytamy w komunikacie.

Niemal wszystkim pracownikom zależy na rozwoju zawodowym

Z badania wynika, że niemal wszystkim pracownikom zależy na rozwoju zawodowym przynajmniej w małym stopniu (98%), w dużym lub bardzo dużym zależy ponad połowie (57%).

Najczęściej powodem, dla którego pracownikom zależy na rozwoju jest rozwój dla własnej satysfakcji (48%), ale także szansa na wyższe wynagrodzenie (44%), podano także.

Obawy o utratę pracy utrzymują się na podobnym poziomie jak w 2021 r.

Badanie wykazało, że obawy o utratę pracy utrzymują się na podobnym poziomie jak w 2021 r. - 9% w dużym stopniu obawia się jej utraty.

"W przypadku utraty pracy szansę na znalezienie jakiejkolwiek nowej pracy widzi porównywalny odsetek co w minionym kwartale - 87% badanych, a nadzieję na znalezienie tak samo dobrej lub lepszej deklaruje 68%" - czytamy w raporcie.

Nowej pracy częściej poszukiwali najmłodsi pracownicy

Jak podał Randstad, w I kw. br. poszukiwało pracy 9% pracowników. Nowej pracy częściej poszukiwali najmłodsi pracownicy w wieku 18-29 lat (12%).

"Satysfakcja z pracy utrzymuje się na porównywalnym poziomie co w ubiegłym kwartale - 75% pracowników jest raczej lub bardzo zadowolonych z pracy. Zdecydowanie najbardziej zadowoleni są pracownicy telekomunikacji i IT (91%). Istotnie rzadziej od ogółu pracowników zadowoleni są robotnicy niewykwalifikowani (61%), a także pracownicy handlu i usług (67%)" - podał Randstad.

Czytaj także: Na portalach rekrutacyjnych 360 tys. nowych ofert pracy w marcu >>>

Zdaniem 62% przebadanych pracowników, najbardziej kluczową kompetencją w przyszłości będzie znajomość języków obcych, podano także.

Monitor Rynku Pracy to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, jest kwartalnym sondażem realizowanym w Polsce od 2010 roku. Bieżąca, 47. edycji badania, została zrealizowana w okresie 3-17 marca 2022 r. przez Instytut Badań Pollster metodą CAWI na 1009 respondentach.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: