Najem: ubezpieczenie zapewni wypłatę utraconego czynszu

Z rynku

Od 14 kwietnia klienci Generali Polska mają możliwość zakupienia ubezpieczenia „Generali z myślą o wynajmie”. Ubezpieczenie „Generali, z myślą o wynajmie” jest produktem skierowanym do klientów, którzy posiadają nieruchomość przeznaczoną na wynajem na działalność biurową, działalność handlową detaliczną, działalność usługową lub na cele mieszkaniowe, bez konieczności wskazywania PKD.

Logo Generali
Fot. Generali

Od 14 kwietnia klienci Generali Polska mają możliwość zakupienia ubezpieczenia „Generali z myślą o wynajmie”. Ubezpieczenie „Generali, z myślą o wynajmie” jest produktem skierowanym do klientów, którzy posiadają nieruchomość przeznaczoną na wynajem na działalność biurową, działalność handlową detaliczną, działalność usługową lub na cele mieszkaniowe, bez konieczności wskazywania PKD.

Z oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, które nie prowadzącą działalności gospodarczej, obcokrajowcy – nawet bez numeru pesel.

Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek kradzieży zewnętrznych urządzeń lub elementów budynków i budowli, m.in. siłowników czy automatyki bram.

Pokrywa koszty poszukiwania przyczyn szkody np. ustalenia przyczyny zatkanej rury kanalizacyjnej, do 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 20 000 PLN.

Wypłata utraconego czynszu

Ubezpieczenie zapewnia wypłatę utraconego czynszu (maksymalnie do 3 miesięcy), gdy w efekcie szkody, w ubezpieczonym budynku, czy lokalu nie można prowadzić działalności lub nie można mieszkać.

W zakresie jest również telefoniczna asysta prawna, czyli organizacja i pokrycie kosztów pomocy prawnej w sprawach związanych z wynajmowaną nieruchomością m.in. konsultacje prawne czy przygotowanie dokumentów prawnych.

Ochrona przed dewastacją mieszkania objętego najmem

Ubezpieczenie można rozszerzyć o OC lokatora – ochronę przed finansowymi konsekwencjami zdarzeń, których skutkiem są szkody powstałe podczas korzystania przez lokatora z nieruchomości wyrządzone osobom trzecim.

Zawiera też ochronę mienia w przypadku dewastacji przez najemcę – wypłatę odszkodowania jeśli mienie zostało umyślnie uszkodzone lub zniszczone przez najemcę na skutek dewastacji.

Źródło: Generali Polska
Udostępnij artykuł: