Najlepiej zarabiający pracownicy zrezygnują z etatów w 2019 roku?

Mój plan emerytalny

Zmiana w prawie ubezpieczeń społecznych sprawiła, że zwiększy się skłonność najbogatszych pracowników do rezygnacji z etatów.

Fot. Pixabay.com

Zmiana w prawie ubezpieczeń społecznych sprawiła, że zwiększy się skłonność najbogatszych pracowników do rezygnacji z etatów.

Zmiana w prawie ubezpieczeń społecznych sprawiła, że zwiększy się skłonność najbogatszych pracowników do rezygnacji z etatów. #ZUS #składki

Zmiana dotyczy limitu przychodów, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Aktualnie kwota, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne jest limitowana i odpowiada trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Limit ten w 2017 r. to 127.890,00 zł, a w 2018 r. około 133 tys. zł.

- Oznacza to, że jeżeli w danym roku kalendarzowym, w dowolnym jego momencie, pracownik uzyska przychód przekraczający tę kwotę, to od dalszego wynagrodzenia nie będzie musiał odprowadzać składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - mówi Anna Golenia, prawnik i aplikant adwokacki firmy prawniczej Kochański Zięba i Partnerzy.Jednocześnie ustawodawca zniósł ograniczenie przy ustalaniu wysokości podstawy wymiaru emerytur i rent. Wynika z tego, że opłacanie składek od całości uzyskiwanego wynagrodzenia powinno powodować zwiększenie wysokości wypłacanej emerytury czy renty.

Źródło: MarketNews24

 
Udostępnij artykuł: