Najlepsza książka o finansach i bankowości

Polecamy

W drugiej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów nagrodę główną, 80 tys. zł, przyznano dr hab. Pawłowi Marszałkowi za pracę pt. "Systemy pieniężne wolnej bankowości. Koncepcje, cechy, zastosowanie" (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2014). W kapitule konkursu zasiadali prof. Andrzej Wojtyna, prof. Adam Glapiński, prof. Michał Jurek, prof. Ryszard Kokoszczyński i prof. Jan Szambelańczyk. Na konkurs napłynęło 18 prac, wśród których znalazły się m.in. analizy dotyczące aktualnych zjawisk zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

W drugiej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów nagrodę główną, 80 tys. zł, przyznano dr hab. Pawłowi Marszałkowi za pracę pt. "Systemy pieniężne wolnej bankowości. Koncepcje, cechy, zastosowanie" (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2014). W kapitule konkursu zasiadali prof. Andrzej Wojtyna, prof. Adam Glapiński, prof. Michał Jurek, prof. Ryszard Kokoszczyński i prof. Jan Szambelańczyk. Na konkurs napłynęło 18 prac, wśród których znalazły się m.in. analizy dotyczące aktualnych zjawisk zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej naukowej publikacji książkowej z dziedziny bankowości i finansów, a pośrednio także podnoszenie jakości publikacji ekonomicznych i promocja najwybitniejszych prac polskich ekonomistów. Uzupełnia on dotychczas realizowane przez NBP konkursy: na pracę pisemną dla uczniów szkół ponadpodstawowych, a także na prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne oraz Staże Prezesa NBP. Konkurs organizowany jest co trzy lata. Laureatem pierwszej edycji, ogłoszonej w 2012 r., został dr hab. Michał Jurek, autor publikacji pt. "Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej" (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011).

Do konkursu można zgłaszać prace napisane wyłącznie w języku polskim. Mogą tego dokonywać autor lub grupa autorów, pod warunkiem dołączenia dwóch recenzji wspierających wniosek, przygotowanych niezależnie przez dwóch profesorów kierunków ekonomicznych, a także Rady Wydziałów lub Rady Naukowe Instytutów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii, za zgodą autora/autorów.

Przemysław Szubański

Udostępnij artykuł: