Najlepsze fundusze ALIOR SFIO teraz dostępne bez prowizji

Bankowość

Jeszcze do 29 marca br. można skorzystać z preferencyjnej oferty zakupu jednostek wybranych subfunduszy ALIOR SFIO bez prowizji. Wśród nich znajdują się subfundusze nagrodzone w ostatnim czasie m.in. przez redakcję Pulsu Biznesu oraz niezależnych analityków z portalu analizy.pl.

Jeszcze do 29 marca br. można skorzystać z preferencyjnej oferty zakupu jednostek wybranych subfunduszy ALIOR SFIO bez prowizji. Wśród nich znajdują się subfundusze nagrodzone w ostatnim czasie m.in. przez redakcję Pulsu Biznesu oraz niezależnych analityków z portalu analizy.pl.

Osoby, które do 29 marca br. złożą zlecenie zakupu jednostek uczestnictwa subfunduszy: ALIOR Agresywny, ALIOR Stabilnych Spółek oraz ALIOR Aktywnej Selekcji nie zapłacą prowizji. Promocja skierowana jest zarówno do obecnych klientów, jak i osób, które nie korzystały dotychczas z usług Banku. Fundusze inwestycyjne Alior Banku można nabywać w ponad 200 jego oddziałach, a osoby będące już klientami Banku mogą również składać zapisy za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i telefonicznie.

Subfundusze ALIOR Agresywny oraz ALIOR Stabilnych Spółek znalazły się na dwóch pierwszych miejscach w comiesięcznym rankingu organizowanym przez redakcję dziennika Puls Biznesu. Pomimo niekorzystnej koniunktury na giełdzie, w lutym stopa zwrotu funduszy Alior Banku wyniosła odpowiednio 5% oraz 4,4%. Warto dodać, iż to już drugie wyróżnienie przyznane w tym roku dla subfunduszy wchodzących w skład ALIOR SFIO.

W styczniu br. subfundusze ALIOR Stabilnych Spółek oraz subfundusz ALIOR Agresywny zostały wysoko ocenione w rankingu funduszy przygotowywanym przez portal Analizy Online. Ranking funduszy oceniał efektywność funduszu na podstawie jednego wskaźnika - information ratio, który mierzy relację oczekiwanej stopy zwrotu do towarzyszącego jej ryzyka. Im wyższy poziom wskaźnika, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do benchmarku został osiągnięty wynik funduszu. Subfundusze ALIOR Stabilnych Spółek oraz ALIOR Agresywny otrzymały w badaniu obejmującym ostatnie 12 miesięcy ocenę 4a (w skali od 1a do 5a).

130316.alior.tabela.01.576x235

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty to fundusz parasolowy z wydzielonymi czterema subfunduszami różniącymi się polityką inwestycyjną oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego. ALIOR SFIO stworzony został z myślą o tym, aby w ramach jednego rozwiązania zapewnić możliwość wyboru produktu będącego najwierniejszą odpowiedzią na potrzeby klienta. Jako pierwsze, w marcu 2009 r. zostały uruchomione subfundusze: ALIOR Aktywnej Selekcji oraz ALIOR Stabilnych Spółek. Od marca 2010 r. w ofercie dostępne są dwa kolejne subfundusze: ALIOR Short Equity i ALIOR Agresywny.

Więcej informacji o ofercie funduszy inwestycyjnych można znaleźć na stronie http://www.fundusze.aliorbank.pl

Źródło: Alior Bank S.A

Udostępnij artykuł: