Najmniej kosztuje godzina pracy w Bułgarii, Eurostat o kosztach pracy w UE w 2021 roku

Rynek pracy

W 2021 roku średnie godzinowe koszty pracy w całej gospodarce wyniosły w Unii Europejskiej 29,1 euro, a w strefie euro 32,8 euro. W roku 2020 było to odpowiednio 28,6 euro i 32,4 euro, pisze Witold Gadomski.

segregator z napisem Eurostat
Fot. stock.adobe.com / MQ-Illustrations

W 2021 roku średnie godzinowe koszty pracy w całej gospodarce wyniosły w Unii Europejskiej 29,1 euro, a w strefie euro 32,8 euro. W roku 2020 było to odpowiednio 28,6 euro i 32,4 euro, pisze Witold Gadomski.

Szacunki te pochodzą z danych o poziomie kosztów pracy opublikowanych przez Eurostat.

Pomiędzy krajami członkowskimi UE występują znaczne różnice w poziomie kosztów pracy. Najmniej kosztuje godzina pracy w Bułgarii (7,0 euro) i Rumunii (8,5 euro), a najwięcej w Danii (46,9 euro), Luksemburgu (43,0 euro) i Belgii (41,6 euro).

Najniższy udział kosztów pozapłacowych odnotowano na Litwie (3,7%) (...) a najwyższy w Szwecji (32,0%)

Godzinowe koszty pracy w przemyśle wyniosły w Unii Europejskiej  29,1 euro, a w strefie euro 35,1 euro. W budownictwie było to odpowiednio 26,0 i 29,3 euro, w usługach 28,8 euro i 31,6 euro, w gospodarce  niebiznesowej (z wyłączeniem administracji publicznej) 30,3 euro i 33,6 euro.

Czytaj także: Ekonomiści: rosnące koszty pracy coraz bardziej kluczowe dla inflacji; ryzyko spirali płacowo-cenowej rośnie

Płace i koszty pozapłacowe

Główne składniki kosztów pracy to płace oraz koszty pozapłacowe (np. składki na ubezpieczenia społeczne).

Udział kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy dla całej gospodarki wyniósł w Unii Europejskiej 24,6%, a w strefie euro 25,1%.

W Polsce w ciągu 13 lat koszty pracy, wyrażone w euro wzrosły nominalnie o 51,3%,

Najniższy udział kosztów pozapłacowych odnotowano na Litwie (3,7%), Rumunii (4,9%) i Irlandii (8,7%), a najwyższy w Szwecji (32,0%), Francji (31,9%) i Włoszech (28,3%).

Gdzie spadły godzinowe koszty pracy?

W 2021 roku godzinowe koszty pracy całej gospodarki wyrażone w euro wzrosły w Unii Europejskiej w porównaniu z rokiem 2020 o 1,7%, a w strefie euro 1,2%.

Godzinowe koszty pracy, wyrażone w euro spadły we Włoszech o 1,6% i Hiszpanii o 0,3%. W innych krajach wzrosły, przy czym największy wzrost odnotowano na Litwie (+12,5%), Estonii (+6,5%), Cyprze i Słowenii (po +6,2%) oraz Łotwie (+6,1%).

W przypadku państw członkowskich spoza strefy euro godzinowe koszty pracy wyrażone w walucie krajowej wzrosły w 2021 r. we wszystkich krajach, przy czym największy wzrost odnotowano w Bułgarii (+9,1%), Polsce (+8,2%) i na Węgrzech (+7,3%). Najmniej koszty pracy wzrosły w Szwecji i Chorwacji (po +3,0%).

Godzinowe koszty pracy, wyrażone w euro spadły we Włoszech o 1,6% i Hiszpanii o 0,3%.

W przeliczeniu na euro koszty te wzrosły odpowiednio: w Bułgarii o 7,7%, w Polsce o 4,6%, na Węgrzech o 5,1%, w Szwecji o 6,4%, w Chorwacji o 3,7%.

W długim okresie (w porównaniu z rokiem 2008) koszty pracy szybciej rosły w krajach o niższym poziomie PKB, co powodowało zawężenie różnic w kosztach pracy. Wyjątkiem jest Grecja, gdzie koszty pracy wyrażone w euro wzrosły w ciągu 13 lat zaledwie o 2,4%. Realnie, uwzględniając wzrost cen, koszty te spadły.  

W Polsce w ciągu 13 lat koszty pracy, wyrażone w euro wzrosły nominalnie o 51,3%, w Bułgarii o 169,2%, w Rumunii o 102,4%, na Słowacji o 102,9%, na Litwie o 91,5%, na Łotwie o 88,1%, w Estonii o 83,5%.

Wsparcie państwa dla pracodawców i pracowników

W 2021 roku większość państw członkowskich przedłużyła ważność systemów wsparcia wprowadzonych w 2020 roku w celu złagodzenia wpływu pandemii COVID-19 na przedsiębiorstwa i pracowników.

Obejmowały one głównie krótkoterminowe umowy o pracę i tymczasowe zwolnienia w całości lub częściowo rekompensowane przez rząd.

Programy te były na ogół rejestrowane jako dotacje (lub ulgi podatkowe) z ujemnym znakiem w pozapłacowym składniku kosztów pracy.

Źródło: Eurostat / WG
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: