Najnowsze dane BIK o kredytach mieszkaniowych

Raporty

Biuro Informacji Kredytowej przekazuje najbardziej aktualne dane zbiorcze (stan na 31 maja 2016 r.), dotyczące kredytów mieszkaniowych z akcentem na kredyty walutowe, w tym frankowe, udzielone w okresie od 1 lipca 2000 r. do 26 sierpnia 2011 r. spełniające limit 350 tys. zł na jednego kredytobiorcę.

Biuro Informacji Kredytowej przekazuje najbardziej aktualne dane zbiorcze (stan na 31 maja 2016 r.), dotyczące kredytów mieszkaniowych z akcentem na kredyty walutowe, w tym frankowe, udzielone w okresie od 1 lipca 2000 r. do 26 sierpnia 2011 r. spełniające limit 350 tys. zł na jednego kredytobiorcę.

Wg stanu na 31 maja 2016r. łączna liczba czynnych kredytów mieszkaniowych wynosiła 2 177 238 sztuk z czego:

  • 71% stanowiły kredyty w złotowe (1 538 611)
  • 29% (638 627) walutowe.

Łączne saldo do spłaty z tytułu wszystkich kredytów mieszkaniowych wynosiło 397,32 mld zł z czego:

  • 58% (231,47 mld) przypadało na kredyty złotówkowe
  • 42% (165,85 mld zł) walutowe.

W kredytach walutowych 531 027 kredytów z saldem do spłaty 137,5 mld zł stanowiły kredyty frankowe.

W okresie od 1 lipca 2000r. do 26 sierpnia 2011 banki udzieliły łącznie 953 136 kredytów mieszkaniowych w walucie obcej na łączną kwotą 184,15 mld zł.

Przyjmując wysokość kwoty zaciągniętego kredytu na poziomie 350 tys. zł na jednego kredytobiorcę:

  • 902 558 kredytów walutowych udzielonych w tym okresie (95%) spełnia ten warunek.
  • Kredyty te należą do 1 590 683 kredytobiorców.
  • Pierwotna kwota wartości tych kredytów to 147,24 mld zł.
  • Z puli 902 558 kredytów obecnie w spłacie jest 573 405 kredytów z saldem do spłaty na dzień 31 maja na kwotę  124,7 mld zł.

Ze wszystkich kredytów mieszkaniowych udzielonych pomiędzy 1 lipca 2000r. a 26 sierpnia 2011r. - 7 653 (1,3%) jest na dzień 31 maja 2016r. przeterminowanych o więcej niż 90 dni.

Z 573 405 kredytów walutowych spełniających limit 350 tys. zł na jednego kredytobiorcę, obecnie 6 433 (1,12%) jest przeterminowanych o więcej niż 90 dni.

Źródło: BIK

Udostępnij artykuł: