Najnowsze dane: mniej kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych udzielonych przez banki

Z rynku

Banki i SKOK-i udzieliły łącznie 561,7 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 6,86 mld zł w lutym 2019 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Stanowi to spadek o 1,8% w ujęciu liczbowym oraz wzrost o 10,9% w ujęciu wartościowym w porównaniu do lutego 2018 r.

Fot. stock.adobe.com/Pio Si

Banki i SKOK-i udzieliły łącznie 561,7 tys. kredytów konsumpcyjnych na łączną kwotę 6,86 mld zł w lutym 2019 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Stanowi to spadek o 1,8% w ujęciu liczbowym oraz wzrost o 10,9% w ujęciu wartościowym w porównaniu do lutego 2018 r.

Mniej kredytów #kredyty mieszkaniowych i konsumpcyjnych udzielonych w lutym przez #banki i #SKOK-i @grupabi

- W lutym 2019 r. dodatnie dynamiki liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły jedynie kredytów średnio- i wysokokwotowych. Najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła jedynie kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł (9%) w ujęciu liczbowym i (11,1%) w wartościowym - powiedział główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski.Wynika to z wydłużania okresu kredytowania, co przy stabilnym poziomie stóp procentowych i rosnących dochodach powoduje wzrost średniej wartości udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Kredyty powyżej 20 tys. stanowią już 70% wartości wszystkich udzielanych kredytów konsumpcyjnych, podano również.- W dalszym ciągu nie obserwujemy jednak wzrostu poziomu ryzyka kredytowego portfela kredytów konsumpcyjnych. Jakość portfela dla kredytów konsumpcyjnych już od kilku lat utrzymuje się na niskim, bezpiecznym poziomie szkodowości, co każdorazowo potwierdzają miesięczne odczyty Indeksu Jakości portfela kredytów konsumpcyjnych. Jego bieżący (lutowy) odczyt wynosi 5,68%. Niemniej należy ciągle obserwować i analizować potencjalne negatywne zjawiska, w tym pogorszenie sytuacji gospodarczej, które mogą pojawić się w przyszłości i odbić się na wzroście szkodowości kredytów konsumpcyjnych - dodał Rogowski.

BIK: banki udzieliły o 18,4% mniej kredytów mieszkaniowych

BIK podał także, iż banki udzieliły łącznie 16,8 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 4,36 mld zł w lutym 2019 r.. Stanowi to spadek o 18,4% w ujęciu liczbowym i spadek o 4,9% w ujęciu wartościowym w porównaniu do lutego 2018 r. - Lutowe obserwacje rynku kredytów mieszkaniowych w 2019 r. potwierdzają grudniowe odczyty Indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe, który sygnalizował spadek popytu na kredyty mieszkaniowe. W grudniu 2018 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 25,54 tys. osób tj. aż o 37,2% mniej niż w analogicznym okresie 2017 r. Z uwagi na czasowe przesunięcie momentu wnioskowania o kredyt mieszkaniowy i jego udzielenia efekt grudnia 2018 r. znalazł swoje odzwierciedlenie w sprzedaży lutego 2019 r. Dużemu, ponad 18-proc. spadkowi liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych towarzyszy również spadek ich wartości, jednak tylko o 4,9% - powiedział główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski.Zjawisko to wynika głównie ze struktury udzielanych kredytów, z których już ponad 66% wartości dotyczy przedziału kwotowego powyżej 250 tys. zł. Ujemne dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą jedynie kredytów do 250 tys. zł. Liczba kredytów powyżej 350 tys. zł udzielonych w lutym br. jest wyższa o 45% w stosunku do lutego 2018 r., podano również.

- Luty to już kolejny miesiąc wyraźnego zróżnicowania na rynku kredytów mieszkaniowych. Hossa w najlepsze trwa na rynku kredytów wysokokwotowych, które są domeną aglomeracji. Natomiast w czterech przedziałach kredytów mieszkaniowych do 250 tys. zł ujemne dynamiki dotyczyły zarówno liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. W przedziale 100-150 tys. banki udzieliły o 39% mniej kredytów niż w lutym 2018 r. Czyżby było to potwierdzenie negatywnego efekt końca programu MdM dla rynku kredytów mieszkaniowych do 250 tys. zł, zobaczymy w kolejnych miesiącach 2019 r. Będziemy oba te zjawiska obserwować w kolejnych miesiącach, uważam, że rok 2019 na rynku kredytów mieszkaniowych będzie o wiele ciekawszy, niż miało to miejsce w poprzednich kilku latach - dodał Rogowski.Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w lutym 2019 r. wyniósł (0,81%), co potwierdza wieloletnią już obserwację dotyczącą niskiego poziomu ryzyka kredytowego związanego z udzielaniem kredytów mieszkaniowych. W ostatnich 12 miesiącach (luty 2019 do lutego 2018) jakość portfela nieznacznie się pogorszyła, o czym świadczy wzrost odczytu Indeksu o (+0,09%), wskazano także.- Na razie nie widać istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby istotnie wpłynąć na wzrost szkodowości tych kredytów, a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego. Zjawiskiem, które w 2019 r. musimy bacznie obserwować, jest koniec dopłat do oprocentowania około 50 tys. kredytów mieszkaniowych udzielonych w ramach programu Rodzina na Swoim (poprzednika MdM), które mogą wygenerować dodatkowe ryzyko dla portfela kredytów mieszkaniowych - podsumował analityk.

BIK: banki wydały o 29,6% więcej kart kredytowych

BIK poinformował również, że banki wydały 99,9 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 587 mln zł w lutym 2019 r.. Stanowi to wzrost o 29,6% w ujęciu liczbowym i wzrost o 35,1% w ujęciu wartościowym w porównaniu do lutego 2018 r."W lutym 2019 r., podobnie jak w kilku miesiącach 2018 r. i styczniu 2019 r., obserwujemy wysokie odczyty sprzedaży kart kredytowych we wszystkich przedziałach kwotowych. Najwyższą dodatnią dynamikę przyznawanych limitów na kartach kredytowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały karty o limitach w przedziale 1-2 tys. zł. W ujęciu liczbowym dynamika wyniosła aż 31,3%. Czyżby na rynek kart kredytowych weszły osoby o niższych dochodach, co może być konsekwencją wzrostu ich dochodów wynikających zarówno ze wzrostu wynagrodzeń, jak i transferów socjalnych. Wcześniejsze dochody uniemożliwiały im korzystanie z tego produktu kredytowego. Możemy już chyba powoli mówić o zmianie negatywnego trendu na rynku kart kredytowych" - powiedział główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.Banki przyznały łącznie 52,9 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na łączną kwotę 247 mln zł w lutym 2019 r. Stanowi to wzrost o 1,6% w ujęciu liczbowym i wzrost o 4,6% w ujęciu wartościowym w porównaniu do lutego 2018 r. Najwyższą dynamikę w ujęciu wartościowym + 16% odnotowały limity z przedziału 1-2 tys. zł. Występuje podobne zjawisko jak w przypadku kart kredytowych, podano również.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: