Najpierw naprawa, dopiero potem zwrot pieniędzy, jest nowy projekt ustawy o prawach konsumenta

Finanse osobiste

Projekt ustawy o prawach konsumenta, który został skierowany do konsultacji publicznych zakłada wprowadzenie od 2022 roku hierarchii środków ochrony konsumenta.

PRAWO, KONSUMENT
Fot. STOCK.ADOBE.COM/antic

Projekt ustawy o prawach konsumenta, który został skierowany do konsultacji publicznych zakłada wprowadzenie od 2022 roku hierarchii środków ochrony konsumenta.

Zgodnie z projektem, konsument w pierwszej kolejności miałby prawo domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową poprzez jego naprawę lub wymianę, a dopiero w dalszej kolejności, o ile naprawa, czy wymiana okażą się m. in. nieopłacalne, mógłby żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Dostosowanie do przepisów unijnych

Projekt dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Celem projektu jest wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych „DCD", oraz dyrektywy 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów „SGD".

Projektowane przepisy przewidują wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży w stosunku do konsumentów i odrębne uregulowanie tej materii

Dyrektywy te weszły w życie z dniem 11 czerwca 2019 r., a państwa członkowskie zobowiązane są do przyjęcia wdrażających je przepisów do 1 lipca 2021 r., z mocą od 1 stycznia 2022 r.

Istotna zgodność z umową

"Swoistym novum jest wprowadzenie hierarchii środków ochrony konsumenta, który w pierwszej kolejności będzie miał prawo domagać się przywrócenia zgodności towaru z umową poprzez jego naprawę lub wymianę. Dopiero w dalszej kolejności, o ile naprawa, czy też wymiana okażą się m. in. nieopłacalne, konsument będzie mógł skorzystać z kolejnych uprawnień, tzn. żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projektowane przepisy przewidują wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży w stosunku do konsumentów i odrębne uregulowanie tej materii.

Przyjęcie takiego rozwiązania jest novum na gruncie prawa cywilnego, bowiem stanowi odejście od instytucji wady fizycznej i prawnej na rzecz zgodności (bądź jego braku) towaru z umową.

Rozwiązanie jest efektem potrzeby dostosowani prawa polskiego do rozwiązań przyjętych w dyrektywie, podano także.

Kwestia usług cyfrowych

Określono też środki ochrony prawnej, jakie miałyby przysługiwać w przypadku braku zgodności towaru z umową oraz sposoby korzystania z tych środków, a także gwarancje handlowe.

Projekt zawiera także regulacje dotyczące: umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, w szczególności przepisów dotyczących zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową,  środków ochrony prawnej w przypadku braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową lub ich niedostarczenia oraz sposobów korzystania z tych środków, zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: