Najpierw przetrwanie, potem rozwój

Raporty

Tylko co piąty polski przedsiębiorca uznaje wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w firmie za czynnik warunkujący osiągnięcie sukcesu - wynika z raportu EFL "Innowacje w MŚP. Pod lupą". Wskazuje to, że pojęcie "sukces rynkowy" oznacza dla MŚP w ogóle prowadzenie działalności i utrzymanie sprzedaży.

Tylko co piąty polski przedsiębiorca uznaje wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w firmie za czynnik warunkujący osiągnięcie sukcesu - wynika z raportu EFL "Innowacje w MŚP. Pod lupą". Wskazuje to, że pojęcie "sukces rynkowy" oznacza dla MŚP w ogóle prowadzenie działalności i utrzymanie sprzedaży.

Aby osiągnąć sukces rynkowy, niezbędne jest zdaniem przedsiębiorców dbanie o jakość produktów i usług (59,8 proc.), elastyczność, szybkie dopasowanie do ewoluujących oczekiwań rynku (34,2 proc.) oraz nastawienie na satysfakcję klientów (30,2 proc.) - to kluczowe czynniki sukcesu rynkowego. Innowacyjność nie jest przez większość z nich nawet brana pod uwagę. Nie dziwi więc, że ponad połowa przedsiębiorców planuje w nadchodzących miesiącach skupić się na zwiększeniu skali sprzedaży - 53 proc., a 33 proc. mówi o koncentracji na tym, aby w ogóle przetrwać na rynku. Jedynie 2 proc. jako cel stawia sobie udoskonalenie produktów. To obraz, jaki wyłania się z raportu EFL "Innowacje w MŚP. Pod lupą".

Raport wieloaspektowo prezentuje stosunek polskich przedsiębiorców do tematyki innowacji, opierając się na jednoznacznych danych liczbowych. Na ich podstawie obnaża wiele paradoksów, często wynikających z niezrozumienia, czym jest innowacyjność i czemu należy się o nią starać.

- Dzięki badaniom oraz formule pogłębionych wywiadów z przedsiębiorcami - naszymi klientami - otrzymujemy wszechstronny obraz przedsiębiorcy, który zdecydował się na wprowadzenie innowacji lub zachował do nich dystans - mówi Radosław Woźniak, wiceprezes EFL.

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

Udostępnij artykuł: