Najważniejsze jutrzejsze figury makroekonomiczne

Komentarze ekspertów

W środę czekają na inwestorów ciekawe publikacje, mogące wpłynąć na podwyższenie zmienności na rynku walutowym. Również kolejne dni nie powinny zawieść spekulantów walutowych.

O godzinie 00:45 napłyną dane z rynku pracy w Nowej Zelandii, które znajdą przełożenie na pary walutowe z dolarem nowozelandzkim. Rynek oczekuje stopy bezrobocia za II kwartał na poziomie 6,3% wobec 6,2% w I kwartale. Poza stopą bezrobocia poznamy dane odnośnie kwartalnej zmiany zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz indeks kosztów zatrudnienia.

Szwajcarski urząd statystyczny o godzinie 9:15 przedstawi wskaźnik inflacji konsumenckiej CPI, informujący o zmianach cen z perspektywy nabywcy. Konsensus zakłada odczyt na poziomie -0,1% w relacji rocznej oraz -0,4% w relacji miesięcznej.

O 11:30 Bank Anglii przedstawi raport nt inflacji. Inwestorzy wyczekują również publikacji „forward guidance”, określającego przyszłość polityki monetarnej w Wielkiej Brytanii. Ważnym aspektem w kwestii przyszłej polityki monetarnej będzie docelowy poziom bezrobocia, przy którym Bank Anglii będzie mógł podnosić stopy procentowe. Niewątpliwie te odczyty będą najważniejsze w tym tygodniu dla GBP.

Destatis o godzinie 12:00 przedstawi raport obejmujący dane o zmianie wielkości produkcji w sektorze przemysłowym Niemiec. Konsensus rynkowy zakłada wzrost produkcji przemysłowej w czerwcu o 0,3% w relacji miesięcznej, wobec -1,0% na poprzednim odczycie.

Ważną publikacją dla dolara kanadyjskiego będzie indeks Ivey PMI. Rynek oczekuje, że wskaźnik aktywności gospodarczej Kanady w lipcu wyniósł 56,5 punktów wobec 55,3 punktów w czerwcu. Odczyt poznamy o godzinie 16:00.

Do końca tygodnia rynki będą jeszcze pozostawać pod presją czwartkowych i piątkowych danych z Chin, które będą kształtować nastroje globalne.

Krzysztof Koza
Admiral Markets Polska

Udostępnij artykuł: