Najważniejsze wyzwania bankowości w perspektywie najbliższych 5-10-15 lat

Polecamy

III Forum Strategii Bankowych 2016 skoncentrowane było na dyskusji prezesów banków o modelach i strategiach biznesowych wynikających z regulacji UE, środowiska niskich stóp procentowych oraz rosnącej konkurencji firm z kategorii FinTech.

III Forum Strategii Bankowych 2016 skoncentrowane było na dyskusji prezesów banków o modelach i strategiach biznesowych wynikających z regulacji UE, środowiska niskich stóp procentowych oraz rosnącej konkurencji firm z kategorii FinTech.

- W polskich realiach przy niedoborze krajowego kapitału, ustawie o podatku bankowym oraz potencjalnym przewalutowaniu kredytów mieszkaniowych, widać rosnący niepokój zagranicznych i krajowych inwestorów. Istnieje ryzyko likwidacji wielu tradycyjnych oddziałów banków, ucieczki kapitału spowodowanej coraz mniejszą stopą zwrotu z sektora polskich banków na tle innych branż gospodarki. Rosnące obciążenia na rzez BFG, problemy SKOK-ów, nowe wymogi kapitałowe i płynnościowe CRD IV – wszystkie te elementy wymagają przekonstruowania strategii banków na najbliższe lata.” – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz prezes Związku Banków Polskich.

W sprawie FinTech bankowi eksperci wygłaszają nie raz sprzeczne opinie. Część z nich uważa, że trzeba współpracować z uwagi na wymogi dyrektywy PSD2. Ich adwersarze twierdzą że banki powinny przez własne start-up’y testować i wprowadzać na rynek nowatorskie lub konkurencyjne rozwiązania wobec takich gigantów jak: Amazon, Google itp.

Według wyników najnowszych badań opinii (Monitor Bankowy 06’2016. TNS dla ZBP) w zdecydowanej większości bankowcy określają firmy FinTech, jako inspirację do wprowadzania nowych produktów (75%) oraz sugerują, że mogą to być potencjalni partnerzy innowacji (66%). Tylko 51% badanych obawia się, że firmy te niosą ryzyko przejęcia dotychczasowych klientów.

Ważnym wątkiem prezentacji i dyskusji panelowych Forum był wpływ zmian preferencji klientów korporacyjnych i indywidualnych w korzystaniu usług finansowych. A to już w perspektywie 5-10-15 lat bezpośrednio wpłynie na modele biznesowe banków. Zmiany są skutkiem wzmocnienia praw konsumenckich przez UE oraz obecnością na rynku nowego pokolenia klientów, żyjących w wirtualnej rzeczywistości mediów społecznościowych.

- Nowa dekada polskiej bankowości oznacza nowy typ relacji z klientami, zwiększenie roli doradczej banków wobec klientów, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa w coraz mniej stabilnym świecie – podsumował Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK.

Zorganizowane już po raz trzeci „Forum Strategii Bankowych” było jedną z dwóch głównych konferencji „Horyzontów Bankowości 2016 ”, które zakończono Galą Rankingu „50 największych banków w Polsce” Miesięcznika Finansowego BANK.

Forum Strategii Bankowych to konferencja przede wszystkim dla kadry zarządzającej banków, której celem jest omawianie średnio- i długoterminowej strategii sektora. To spotkanie członków zarządów, przedstawicieli ZBP oraz kadry naukowej uczelni. FSB 2016 to także konfrontacja opinii praktyków bankowych z technologicznymi wizjonerami. Strona internetowa: www.aleBank.pl/FSB; LinkedIn: Miesięcznik BANK; Twitter: @MiesiecznikBANK, @aleBankPL, #ForumSB

Płatności Mobilne to konferencja kadry zarządzającej, menedżerów departamentów bankowości elektronicznej i mobilnej, oficerów bezpieczeństwa, menedżerów działów IT oraz działów marketingu i public relations. Poruszane tematy to m.in. sposoby wykorzystania płatności mobilnych na rynkach świata i w polskich bankach, wzrost znaczenia technologii mobilnych i m-płatności, metody zabezpieczania przed próbami nadużyć, usługi zabezpieczające transakcje, dynamiczny rozwój usług typu „przelew na numer telefonu”, M-płatności realizowane z wykorzystaniem jednorazowych kodów oraz M-płatności oparte na technologii NFC. Strona internetowa: www.aleBank.pl/PM; LinkedIn: Miesięcznik BANK; Twitter: @MiesiecznikBANK, @aleBankPL, #PłatnościMobilne

Ranking „50 największych banków w Polsce” „Miesięcznika Finansowego BANK” analizuje wyniki instytucji, które przekazały swoje dane za 2014 i 2015 r. Banki sklasyfikowane w głównym rankingu uszeregowane zostały według malejącej wielkości sumy bilansowej. Dane zostały zaczerpnięte z nadesłanych przez uczestniczące banki – bilansu, rachunku wyników oraz z danych ze specjalnej ankiety dodatkowej, a przypadku niektórych  banków giełdowych z ich rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Strona wydarzenia: www.aleBank.pl/Ranking50; Twitter: @aleBankPL, #RankingBanków

Horyzonty Bankowości to największe, doroczne, multikonferencyjne przedsięwzięcie sektora, gdzie w jednym miejscu i czasie organizowane są konferencje, spotkania i debaty z udziałem prezesów, członków zarządów i dyrektorów banków oraz środowisk akademickich i samorządowych oraz przedstawicieli firm z sektora okołobankowego. W ramach HB 2016 będą miały miejsce następujące wydarzenia: Forum Strategii Bankowych, Konferencja Płatności Mobilne, rozdanie nagród dziennikarskich im. Mariana Krzaka, rozdanie nagród Konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove”, gala „Miesięcznika Finansowego BANK” połączona z uroczystością wręczenia nagród rankingu „50 największych banków w Polsce 2016”. Strona internetowa: www.aleBank.pl/HB; LinkedIn: Miesięcznik BANK; Twitter: @MiesiecznikBANK, @aleBankPL, #HoryzontyBankowości

 aleBank.pl

Udostępnij artykuł: