Najwyżej i najniżej opłacane branże w 2015 roku

Finanse i gospodarka

W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: Interia.pl, Gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca) W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne
Najwyżej opłacaną branżą w 2015 roku były technologie informatyczne (IT), gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 5 700 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Na drugim miejscu w zestawieniu uplasowała się bankowość z medianą płac w wysokości 5 000 PLN brutto miesięcznie. Trzecie miejsce na podium zajęła telekomunikacja, gdzie mediana wynosiła 4 772 PLN.

Z kolei najniższe wynagrodzenia odnotowano ex aequo w usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce, gdzie mediana zarobków wyniosła 2 900 PLN brutto, czyli była aż o 49% niższa niż w najlepiej opłacanej branży. Na trzecim miejscu najniżej opłacanych branż znalazł się sektor publiczny z medianą płac 3 100 PLN miesięcznie.

Wykres 1. Zestawienie median wynagrodzeń całkowitych w różnych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)
160212.raport.placowy.01Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Najwyżej opłacani dyrektorzy byli w IT i w bankowości, gdzie mediana wynagrodzeń wyniosła 15 000 PLN brutto miesięcznie. Zatrudnieni na najwyższym szczeblu zarządzania w kulturze i sztuce, aby zarobić pensję dyrektorów z bankowości lub IT, musieliby przepracować ponad 3 miesiące. Największe różnice były pomiędzy zarobkami kierowników i dyrektorów. W usługach dla ludności czy w bankowości dyrektorzy zarabiają dwa razy więcej niż menedżerowie. Bardziej szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Wykres 2. Mediany wynagrodzeń całkowitych osób na różnych szczeblach zarządzania w dwóch najwyżej i najniżej opłacanych branżach (brutto w PLN)
160212.raport.placowy.02Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

 

Wśród najwyżej opłacanych branż w poszczególnych województwach znalazły się: IT (w jedenastu województwach), energetyka i ciepłownictwo (w dwóch województwach) oraz telekomunikacja, bankowość i przemysł ciężki (każda z wymienionych w jednym regionie). Najniżej opłacaną branżą są usługi dla ludności (w ośmiu województwach), następnie kultura i sztuka (siedmiokrotnie) oraz nauka i szkolnictwo (w jednym regionie). Więcej informacji na temat wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach w różnych województwach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Schemat 1. Najwyżej i najniżej opłacane branże w poszczególnych województwach (mediany wynagrodzeń całkowitych, brutto w PLN)
160212.raport.placowy.03Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

 

Zarobki kobiet i mężczyzn
W ubiegłym roku mężczyźni zarabiali najwięcej w bankowości. Mediana ich zarobków wyniosła 6 300 PLN brutto miesięcznie, a co czwarty zatrudniony otrzymywał 10 000 PLN i więcej. Wysokie zarobki panów odnotowano również w IT, gdzie mediana płac wyniosła 6 000 PLN. Średnio o połowę niższe wynagrodzenia mężczyźni otrzymywali w usługach dla ludności oraz w kulturze i sztuce, mediana wynagrodzeń w tych branżach wyniosła kolejno 3 100 i 3 200 PLN. Ponadto, co czwarty zatrudniony w usługach dla ludności otrzymywał 2 272 PLN i mniej.

Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite mężczyzn w dwóch najwyżej oraz w dwóch najniżej opłacanych branżach (brutto w PLN)
160212.raport.placowy.tabela.01Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

W 2015 roku kobiety najwięcej zarabiały w branży IT, gdzie mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 900 PLN brutto miesięcznie. Na drugim miejscu w zestawieniu pań uplasowała się bankowość, gdzie połowa kobiet otrzymywała miesięcznie 4 265 PLN i więcej. Najniższe wynagrodzenia (tak samo, jak mężczyźni) otrzymywały zatrudnione w usługach dla ludności i w kulturze i sztuce. W tych branżach mediany wynagrodzeń wyniosły kolejno 2 700 oraz 2 800 PLN.

Tabela 2. Wynagrodzenia całkowite kobiet w dwóch najwyżej oraz w dwóch najniżej opłacanych branżach (brutto w PLN)
160212.raport.placowy.tabela.02Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku

Źródło: www.wynagrodzenia.pl

 

 

 

 

 

 

Udostępnij artykuł: