Narodowy Bank Polski i premier Mateusz Morawiecki o rentowności obligacji

Gospodarka

Poniżej prezentujemy Komunikat Narodowego Banku Polskiego wraz z dzisiejszym (12.03.) komentarzem Premiera.

NBP
NBP. Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański

Poniżej prezentujemy Komunikat Narodowego Banku Polskiego wraz z dzisiejszym (12.03.) komentarzem Premiera.

Szanowni Państwo,

przed chwilą podczas konferencji (12.03.) Premiera RP, Mateusza Morawieckiego, na pytanie Redaktora Tuszyńskiego z PAP „Czy wczorajszy komunikat NBP, wyrażający niezadowolenie z rosnących rentowności obligacji i wskazujący na możliwość zwiększenia tempa i skali skupu aktywów może oznaczać, że rząd i jego instytucje zamierzają zwiększyć podaż długu w najbliższym czasie”, padła następująca odpowiedź Premiera:

NBP jest instytucją całkowicie suwerenną, podejmuje decyzje według swojej najlepszej wiedzy i znakomitych analiz, które tam są robione. Bardzo dziękuję Prezesowi Adamowi Glapińskiemu za taką wspaniałą współpracę.

Podkreślam, że decyzje RPP i zarządu NBP są z definicji i faktycznie niezależnie, w związku z tym tam należy się zwracać o komentarz w tych sprawach [o które pytał PAP].

Jeszcze raz dziękuję za to, że polityka monetarna, fiskalna, inwestycyjna, regulacyjna są również dzięki współpracy z Panem Prezesem Glapińskim w tak właściwy sposób, moim zdaniem, koordynowane".

Pytanie dotyczyło treści komunikatu (11.03.) jaki tutaj przypominamy:

Komunikat Narodowego Banku Polskiego

NBP na bieżąco analizuje sytuację na rynkach finansowych, w tym na rynku obligacji skarbowych oraz gwarantowanych przez Skarb Państwa. Sytuacja na tym rynku jest istotna ze względu na kształtowanie się warunków monetarnych w polskiej gospodarce.

Zapoczątkowany w lutym wzrost rentowności wynikał częściowo z poprawy nastrojów na światowych rynkach finansowych pod wpływem oczekiwań dotyczących ożywienia gospodarczego na świecie w bieżącym roku.

Wzrost rentowności krajowych obligacji może osłabiać wpływ dotychczasowych działań NBP, których celem jest zapewnienie niskich kosztów finansowania w polskiej gospodarce w czasie pandemii i które są niezbędne dla wsparcia oczekiwanego ożywienia gospodarczego oraz zapewnienia stabilności cen.

Mając to na uwadze, NBP rozważa modyfikację sposobu prowadzenia strukturalnych operacji otwartego rynku, w tym poprzez zwiększenie elastyczności i częstotliwości przetargów.

Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych.

Udostępnij artykuł: