Narodowy Bank Polski na VII Kongresie Obsługi Gotówki

Bezgotówkowo / Wydarzenia

Rok temu na Kongresie Obsługi Gotówki Prezes NBP, prof. Adam Glapiński zapowiedział opracowanie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Dziś jesteśmy w przededniu zakończenia prac nad nią, pisze Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w Narodowym Banku Polskim tuż przed Kongresem Obsługi Gotówki.

Rok temu na Kongresie Obsługi Gotówki Prezes NBP, prof. Adam Glapiński zapowiedział opracowanie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego. Dziś jesteśmy w przededniu zakończenia prac nad nią, pisze Barbara Jaroszek, dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbcowego w Narodowym Banku Polskim tuż przed Kongresem Obsługi Gotówki.

Podczas Kongresu przedstawiciele NBP przedstawią obraz polskiego obrotu gotówkowego, jego perspektywy, doświadczenia z okresu  pandemii oraz zmianę funkcji przypisywanych gotówce.

Rekordowy wzrost obrotu gotówkowego

Gotówka okazała się być swoistym kołem ratunkowym na czas kryzysu – nawet dla zagorzałych zwolenników instrumentów bezgotówkowych.

W Polsce w 2020 r. odnotowano rekordowy, również na tle innych krajów Europy, wzrost wartości obiegu gotówkowego – wynoszący blisko 35 %.

Gotówka stabilizatorem obrotu gospodarczego

Jednak  jak wynika z danych NBP skala odprowadzenia gotówki do banku centralnego spadła w roku 2021 o 19 % w stosunku do 2019 roku, tj. okresu przed pandemią, a zatem gotówka pobrana w okresie pandemii nadal pozostaje w domach lub portfelach.

Gotówka zdecydowanie wzmocniła swoje funkcje tezauryzacyjne. Obecnie aż 46 procent wartości obiegu gotówki stanowią wysokie nominały tj. 200 zł i 500 zł.  

Gotówka jest stabilizatorem obrotu gospodarczego, a fakt jest niezbędności podziela aż 75 % obywateli w Polsce[1]. Podczas Kongresu przedstawimy co zrobiliśmy, aby gotówka w czasie pandemii w sposób niezakłócony mogła trafiać do rąk klientów i jakie doświadczenia zdobyliśmy na przyszłość.


[1] Raport z badań ilościowych, 2021, Badanie opinii publicznej dotyczące jakości banknotów powszechnego obiegu w Polsce, Openfield

Kurcząca się sieć bankomatów i nowelizacja ustawy o usługach płatniczych

Okazuje się, że obecnie w wielu krajach prowadzone są prace o charakterze strategicznym na rynku obrotu gotówkowego. Kraje takie jak Szwecja czy Norwegia, promujące dotychczas obrót bezgotówkowy, są teraz głównymi promotorami zmian, mających zabezpieczyć powszechną akceptację i dostępność gotówki.

Podczas Kongresu podkreślone zostaną najbardziej aktualne zagadnienia, w tym zmierzające do znalezienia rozwiązań dla spadającej rentowności sieci bankomatowych.

Dziś aż 69 % pobrań gotówki odbywa się z wykorzystaniem właśnie bankomatów[1], a co roku sieć ta kurczy się o kolejne 500 urządzeń.

Są też powody do satysfakcji – już 5 listopada br. wejdzie w życie, w tym dzięki dużemu zaangażowaniu NBP,  nowelizacja Ustawy o usługach płatniczych gwarantująca powszechną akceptację gotówki przez akceptantów. To dobry krok w kierunku zmian.


[1] Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2020 r. Podstawowe wyniki badania, Raport NBP, Kwiecień 2021.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: