Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – aktualne konkursy

Finanse i gospodarka

Prezentujemy wykaz aktualnych konkursów w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prezentujemy wykaz aktualnych konkursów w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Możliwości pozyskania dofinansowania z NFOŚiGW:

 • Projekt "Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych" dla JST i ich związków oraz dla przedsiębiorców.

 • Projekt "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej" dla JST i ich związków;
 • Projekt "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)"
 • Zarządzanie energia w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych
 • Projekt "Energooszczędne oświetlenie uliczne" - program SOWA dla JST
 • Projekt "Niskoemisyjny transport miejski" - program GAZELA
 • Projekt "Efektywne Wykorzystanie Energii" - Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach
 • Projekt "Efektywne Wykorzystanie Energii" - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw
 • Projekt "Efektywne Wykorzystanie Energii" - LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
 • Projekt "Edukacja ekologiczna"
 • Generator Koncepcji Ekologicznych - Program GEKON

Udostępnij artykuł: