Nationale-Nederlanden przygotowuje się do wprowadzenia PPK. Pierwsze Fundusze Zdefiniowanej Daty zarejestrowane

Mój plan emerytalny / Z rynku

Sąd zarejestrował 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty utworzonych przez Nationale-Nederlanden PTE, które będą funkcjonowały w ramach oferty pracowniczych planów kapitałowych (PPK), poinformowało towarzystwo.

Ręka wkładająca monety do słoika z napisem: emerytura
Fot. stock.adobe.com/pinkomelet

Sąd zarejestrował 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty utworzonych przez Nationale-Nederlanden PTE, które będą funkcjonowały w ramach oferty pracowniczych planów kapitałowych (PPK), poinformowało towarzystwo.

Każda z instytucji dopuszczonych do prowadzenia #PPK będzie odpowiedzialna za #inwestowanie wpłacanych na konto pieniędzy w Funduszach Zdefiniowanej Daty

"Cieszymy się, że przygotowania do wprowadzenia PPK idą sprawnie, to bardzo ważny program, który jest szansą dla pracowników na dodatkowe odkładanie na emeryturę. Zarejestrowanie przez sąd w tak szybkim czasie naszych Funduszy Zdefiniowanej Daty to oczywiście początek drogi. Kolejnym krokiem będzie przesłanie zgłoszenia instytucji prowadzącej PPK do Polskiego Funduszu Rozwoju - czyli podmiotu, który prowadzi ewidencję instytucji oferujących PPK" - powiedział prezes Nationale-Nederlanden PTE Grzegorz Chłopek, cytowany w komunikacie.

Do kogo skierowany jest program?

Do programu PPK zapisani zostaną wszyscy pracownicy pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie każdy zatrudniony może w dowolnym momencie zdecydować o rezygnacji lub ponownym uczestniczeniu w PPK. Wejście w życie systemu pracowniczych planów kapitałowych odbywa się według zapisanego w ustawie harmonogramu, uzależnionego od liczby pracowników. Oznacza to, że najpierw (od czerwca br.) będą one obowiązywać w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 osób, a kolejne mniejsze firmy oraz jednostki sektora publicznego obejmą aż do połowy 2020 r., podano także.

Jak będą inwestowane gromadzone w programie środki?

Każdy z pracowników będzie oszczędzał na indywidualnym koncie. A wpłaty oprócz samych zatrudnionych będą odprowadzane również przez pracodawcę oraz państwo. Wpłata podstawowa pracownika wynosi 2% jego miesięcznego wynagrodzenia brutto, podczas gdy pracodawca wpłaci 1,5% pensji zatrudnionego. Każdy uczestnik otrzyma od państwa również 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie, co roku, ze Skarbu Państwa konto zasilane będzie o kolejne 240 zł. Oprócz obowiązkowych wpłat zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą dobrowolnie zwiększyć odprowadzane kwoty - każdy z nich do maksymalnie 4%. Oznacza to, że na koncie uczestnika może być lokowane do 8% jego wynagrodzenia. PPK dają więc Polakom możliwość odłożenia znacznie większych kwot niż poprzez samodzielne oszczędzanie."Każda z instytucji dopuszczonych do prowadzenia PPK będzie odpowiedzialna za inwestowanie wpłacanych na konto pieniędzy w Funduszach Zdefiniowanej Daty. Ich celem będzie dopasowanie potencjalnego zysku oraz ryzyka do wieku uczestnika. To znaczy, że wraz ze zbliżaniem się uczestnika do osiągnięcia 60 roku życia pieniądze lokowane są w coraz bezpieczniejsze produkty finansowe, takie jak obligacje Skarbu Państwa czy depozyty bankowe" - czytamy także.Nationale-Nederlanden to jedna z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Działa w Polsce od 1994 roku. Od 1998 roku w ramach grupy funkcjonuje także Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające największym pod względem aktywów otwartym funduszem emerytalnym w Polsce.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: