Nationale-Nederlanden PTE: pierwsze wpłaty powitalne już na rachunkach uczestników PPK

Mój plan emerytalny / Z rynku

Logo Nationale-Nederlanden
Źródło: Nationale-Nederlanden

Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych, którzy najwcześniej przystąpili do programu i przez trzy miesiące odprowadzali wpłaty, otrzymali 250 zł wpłaty powitalnej z budżetu państwa. Wkrótce konta pracowników zostaną również zasilone dopłatami rocznymi w wysokości 240 zł.

Uczestnicy #PPK, którzy najwcześniej przystąpili do programu i przez trzy miesiące odprowadzali wpłaty, otrzymali 250 zł wpłaty powitalnej z budżetu państwa #NationaleNederlanden @NN_Polska

– Współuczestniczenie we wpłatach trzech stron, tj. pracownika, pracodawcy i państwa sprawia, że Pracownicze Plany Kapitałowe są aktualnie najkorzystniejszym rozwiązaniem długoterminowego oszczędzania w Polsce. Warto podkreślić, że dzięki wsparciu pracodawcy i Funduszu Pracy uczestnik jest w stanie odłożyć prawie dwa razy tyle niż przy samodzielnym oszczędzaniu – mówi Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE.  

Czytaj także: PPK: Nationale-Nederlanden PTE ma niemal 550 umów z największymi firmami >>>

W styczniu pierwsza grupa uczestników PPK w Nationale-Nederlanden PTE otrzymała wpłaty powitalne od państwa w wysokości 250 zł. Pieniądze z Funduszu Pracy przysługują osobom, które oszczędzają w PPK i dokonują wpłat podstawowych przez co najmniej trzy pełne miesiące kalendarzowe. Wpłaty powitalne otrzymali uczestnicy, którzy przystąpili do Pracowniczych Planów Kapitałowych najwcześniej. W następnych miesiącach konta kolejnych pracowników, którzy spełnią ustawowe kryterium, również zostaną zasilone z budżetu państwa. Wpłata powitalna należy się każdemu uczestnikowi raz w życiu.

Wkrótce osoby oszczędzające w PPK otrzymają także dopłaty roczne

Wkrótce osoby oszczędzające w PPK otrzymają także dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Przysługują one pracownikom, którzy w poprzednim roku kalendarzowym uzyskały wpłaty łącznie na wszystkie rachunki PPK równe przynajmniej wpłatom podstawowym należnym od 6-krotności pensji minimalnej (w 2019 r. to 472,50 PLN). W przypadku uczestników PPK, którzy dokonują wpłat podstawowych o stawce obniżonej (do 0,5 proc.), minimalny próg wynosi 25 proc. powyższego limitu, czyli 118,13 PLN. Dopłaty roczne trafiają na rachunek PPK zasilany bieżącymi wpłatami. Jeśli założono kilka kont jednocześnie, to na rachunek, gdzie zgromadzono więcej środków.

Wpłaty powitalne i dopłaty roczne to wsparcie państwa

Wpłaty powitalne i dopłaty roczne to wsparcie państwa, które ma zachęcić pracowników do oszczędzania. Zgromadzone pieniądze mają być wsparciem finansowym Polaków po zakończeniu aktywności zawodowej. W przypadku, gdy uczestnicy PPK zdecydują się na wypłatę środków z programu przed osiągnięciem 60. roku życia, pieniądze z budżetu państwa wracają do Funduszu Pracy. Natomiast pieniądze odłożone ze składek pracownika są całkowicie prywatne.

Nationale-Nederlanden jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Oferuje różnorodne produkty zabezpieczające przyszłość finansową ponad pół miliona klientów. Działa w Polsce od 1994 roku. Od 1998 roku w ramach grupy funkcjonuje także Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające największym pod względem aktywów Otwartym Funduszem Emerytalnym w Polsce.

Udostępnij artykuł: