Nationale-Nederlanden PTE wpisane do ewidencji PPK. Jest już oferta

Mój plan emerytalny / Z rynku

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne może już ruszać z ofertą dla pracodawców na prowadzenie i zarządzanie PPK – zostało wpisane do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

Logo Nationale-Nederlanden
Źródło: Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne może już ruszać z ofertą dla pracodawców na prowadzenie i zarządzanie PPK – zostało wpisane do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju.

#NationaleNederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne może już ruszać z ofertą dla pracodawców na prowadzenie i zarządzanie #PPK @NN_Polska

Polski Fundusz Rozwoju wpisał Nationale-Nederlanden PTE do ewidencji PPK. To niezbędny warunek do prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Firmy, które na koniec 2018 roku zatrudniały ponad 250 pracowników, będą miały obowiązek uruchomienia PPK najpóźniej w październiku br.

Wpis do ewidencji umożliwia rozpoczęcie wdrażania PPK u pracodawców

Wpis do ewidencji PPK formalnie umożliwia przedstawienie oferty i rozpoczęcie wdrażania PPK u pracodawców. W ewidencji mogą znaleźć się instytucje finansowe, które mają odpowiednie doświadczenie w zakresie zarządzania funduszami, posiadają kapitał własny w wysokości co najmniej 25 mln zł oraz utworzą odpowiednią liczbę funduszy zdefiniowanej daty. Nationale-Nederlanden PTE od 20 lat zarządza największym pod względem wartości aktywów (obecnie około 39 mld zł) Otwartym Funduszem Emerytalnym. Ma jeden z najlepszych zespołów inwestycyjnych na rynku – co potwierdzają długoterminowe wyniki funduszy. Już w styczniu – jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce – zarejestrowało 8 funduszy zdefiniowanej daty niezbędnych do prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

– Wpis do ewidencji prowadzonej przez PFR umożliwia nam przedstawienie oferty na prowadzenie PPK. Chcemy zachęcić Polaków do oszczędzania z myślą o przyszłej emeryturze. PPK to najlepszy i najbardziej opłacalny, z istniejących na rynku, programów długoterminowego oszczędzania. Dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić niższe niż zapisane w ustawie opłaty za zarządzanie PPK. W funduszu zdefiniowanej daty 2025, czyli tym, który jest szczególnym funduszem w naszej ofercie, ze względu na brak możliwości inwestycji w akcje od 2026 roku, nasza opłata to tylko 0,2 proc. – mówi Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE – w pozostałych funduszach opłata wyniesie 0,42 proc., a więc również niżej niż przewiduje to ustawa – dodaje.Dodatkowo opłata za zarządzanie we wszystkich funduszach zdefiniowanej daty do 30 czerwca 2020 roku została obniżona do 0,01 proc., a opłata za wynik nie będzie pobierana do końca br.

Oprócz niższych opłat za zarządzanie funduszami Nationale-Nederlanden PTE zaoferuje pracodawcom także pomoc przy wdrożeniu i obsłudze PPK, m. in. w ramach integracji z systemem kadrowo-płacowym, wsparcia pracodawców na etapie wdrożeniowym i powdrożeniowym oraz akcji informacyjnych dla pracowników firmy. Będzie również wspierać wszystkie procesy obsługowe przez własny Portal PPK, niezależnie od posiadanego systemu kadrowo-płacowego w firmie.

Program PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to program mający zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Głównym założeniem jest współuczestniczenie w oszczędzaniu pracownika, pracodawcy oraz państwa. Do PPK zapisani zostaną wszyscy pracownicy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie w dowolnym momencie mogą oni zrezygnować z uczestnictwa w programie.Nationale-Nederlanden to jedna z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Oferuje różnorodne produkty zabezpieczające przyszłość finansową ponad pół miliona klientów. Działa w Polsce od 1994 roku. Od 1998 roku w ramach grupy funkcjonuje także Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające największym pod względem aktywów Otwartym Funduszem Emerytalnym w Polsce.
Udostępnij artykuł: