Nationale-Nederlanden PTE złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK

Mój plan emerytalny / Z rynku

Logo Nationale-Nederlanden
Źródło: Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne wystąpiło do Polskiego Funduszu Rozwoju z wnioskiem o rejestrację w ewidencji PPK – to ostatni, niezbędny warunek do oferowania Pracowniczych Planów Kapitałowych klientom. W styczniu br. towarzystwo jako pierwsza instytucja finansowa, zarejestrowało 8 Funduszy Zdefiniowanej Daty.

#NationaleNederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne wystąpiło do @Grupa_PFR z wnioskiem o rejestrację w ewidencji #PPK @NN_Polska

 – Przed nami ostatnia prosta na drodze do uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wpis do ewidencji prowadzonej przez PFR umożliwia przedstawienie oferty na prowadzenie PPK. Największe firmy będą zobowiązane je uruchomić już od lipca – mówi Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden PTE –Dziś zarządzamy największym pod względem wysokości aktywów Otwartym Funduszem Emerytalnym w Polsce. Mamy bardzo duże doświadczenie w pomnażaniu długoterminowych oszczędności Polaków oraz jeden z najlepszych na rynku zespołów inwestycyjnych. Wierzymy, że tak samo dobrze będziemy radzić sobie w PPK – dodaje.

Więcej najnowszych wiadomości o PPK >>>

Wpis do ewidencji jest niezbędny do oferowania PPK

Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR jest niezbędny do oferowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dla największych firm – zatrudniających ponad 250 pracowników (według stanu na 31 grudnia 2018 roku) – obowiązek ten pojawi się już w lipcu br. By znaleźć się w ewidencji PPK, instytucja finansowa powinna złożyć do PFR oraz do KNF oświadczenie o spełnieniu określonych w ustawie o PPK warunków. Jest to m.in. co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami, posiadanie kapitału własnego w wysokości min. 25 mln zł oraz zarządzanie odpowiednią liczbą Funduszy Zdefiniowanej Daty. Ich celem będzie dopasowanie potencjalnego zysku oraz ryzyka do wieku uczestnika. Oznacza to, że wraz ze zbliżaniem się uczestnika do osiągnięcia 60 roku życia pieniądze lokowane są w coraz bezpieczniejsze produkty finansowe, takie jak obligacje Skarbu Państwa czy depozyty bankowe. Nationale-Nederlanden PTE, jako pierwsze na rynku zarejestrowało Fundusze Zdefiniowanej Daty już w styczniu tego roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program mający zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Głównym założeniem jest współuczestniczenie w oszczędzaniu pracownika, pracodawcy oraz państwa. Do PPK zapisani zostaną wszyscy pracownicy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie w dowolnym momencie mogą oni zrezygnować z uczestnictwa w programie.

Nationale-Nederlanden to jedna z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Oferuje różnorodne produkty zabezpieczające przyszłość finansową ponad pół miliona klientów. Działa w Polsce od 1994 roku. Od 1998 roku w ramach grupy funkcjonuje także Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające największym pod względem aktywów Otwartym Funduszem Emerytalnym w Polsce.

Udostępnij artykuł: