Nauka: Czas na systemowe i długoterminowe decyzje regulatorów polskiego rynku bankowego

BANK 2017/05

Banki ze swej istoty są instytucjami zarządzającymi ryzykiem. Podobnie jak inne podmioty gospodarcze funkcjonują w warunkach niepewności. Wyróżnia je zakres i bardzo wysoki poziom skomplikowania oraz zmienności środowiska regulacyjnego, w którym działają. W przypadku polskiego sektora bankowego w ostatnich latach możemy mówić o narastającej nieprzewidywalności reguł gry, ustanawianych zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajowym oraz o tendencji do drobiazgowych i często fragmentarycznych regulacji.

Dariusz Daniluk

Trzeba jasno przyznać, że na kształt szeroko rozumianych bankowych regulacji unijnych mamy ograniczony wpływ, co wynika z wielu czynników, do których można zaliczyć w szczególności:

  • stosunkowo niewielkie znaczenie polskiego systemu bankowego na globalnym i europejskim rynku finansowym,
  • funkcjonowanie Polski poza strefą euro i unią bankową, które nadają kierunek i tempo zmian,
  • ograniczony wpływ – z powodów powyższych i skromnej reprezentacji przedstawicieli Polski w instytucjach unijnych – na tworzenie tzw. soft law (różnego rodzaju rezolucje, komunikaty, memoranda, wytyczne, wiążące standardy techniczne itp.), które faktycznie ma i będzie miało coraz większe znaczenie dla kształtowania się praktyki bankowej.

Nadmiarowe lub nieadekwatne wymogi

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: