Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Biblioteka Bankowca | W obronie złotego

BANK 2021/06

Eryk Łon – prawnik i ekonomista, profesor w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od lat w działalności naukowej i publicystycznej konsekwentnie opowiada się za złotym jako narodową walutą i prawem Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej.

Eryk Łon „Sztuka prowadzenia polskiej polityki pieniężnej w realiach XXI wieku” Zysk i S-ka Wydawnictwo Poznań 2021, str. 188 ISBN 978-83-8202-155-4

Eryk Łon – prawnik i ekonomista, profesor w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od lat w działalności naukowej i publicystycznej konsekwentnie opowiada się za złotym jako narodową walutą i prawem Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej.

Wyrazem owej konsekwencji jest wydana nakładem poznańskiej oficyny Zysk i S-ka Wydawnictwo pozycja zatytułowana: „Sztuka prowadzenia polskiej polityki pieniężnej w realiach XXI wieku”. Za punkt wyjścia swoich rozważań autor przyjął problem działalności banków centralnych i ich rosnącej roli instytucjonalnej. Jednocześnie nie unika Eryk Łon wyrazistej prezentacji swoich przemyśleń i rekomendacji w odniesieniu do pożądanego charakteru polskiej polityki pieniężnej.

Zdaniem profesora, polski bank centralny powinien prowadzić politykę pieniężną w sposób sprzyjający rozwojowi gospodarczemu i korzystnej sytuacji pracobiorców. Tym samym poglądy poznańskiego ekonomisty i prawnika plasują go w gronie czołowych reprezentantów społecznego nurtu w polskiej ekonomii. Znajduje to zresztą odwołanie do konstytucyjnego zapisu o społecznej gospodarce rynkowej. Nie zmienia to faktu, że autor docenia rolę rynków finansowych we współczesnych realiach gospodarczych, a jego przewaga w tym względzie wynika z faktu, że w przeszłości inwestował w akcje i na rynku kontraktów terminowych. Stąd legitymuje się praktyczną znajomością mechanizmów finansowych, co stanowi ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: