Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Kontroling | Kategorie kontrolingu uwarunkowane pełnionymi funkcjami

BANK 2020/09

Fot. ipopba/stock.adobe.com

Wśród różnych kryteriów klasyfikacji kontrolingu w przedsiębiorstwie na uwzględnienie zasługuje jego podział ze względu na wykonywane funkcje. Wyróżnić można m.in. kontroling marketingowy, projektowy, finansowy, badawczo-rozwojowy, personalny, produkcyjny oraz logistyczny.

Dr Marek Barowicz

Kontroling marketingowy ma za zadanie koordynowanie przepływu informacji marketingowej w firmie (Dźwigoł 2011, s. 76; Kwiatek, Zapłata 2003, s. 51). Jego celem jest wzrost efektywności działań promocyjnych, uwzględniających politykę w zakresie produktu, promocji, ceny i dystrybucji. Instrumentem kontrolingu marketingowego jest audyt, stanowiący kompleksowy przegląd strategii, misji, celów i wyników działalności podmiotu w obszarze otoczenia rynkowego i systemu informacji marketingowej. Ten typ kontrolingu odpowiada za: mierniki finansowe, kształtowanie polityki cenowej, analizę popytu i klientów, kontrolę finansową działań promocyjno-reklamowych, weryfikację pozycji strategicznej firmy, budżetowanie oraz skuteczność narzędzi marketingowych (Sierpińska, Niedbała 2003, s. 350-352). Czynności podejmowane w ramach kontrolingu marketingowego wspierają bieżące oceny skuteczności sprzedaży, efektywne wykorzystanie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: