Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Lektury | Ryzyko niejedno ma imię, albo czego nauczyła nas pandemia?

BANK 2021/01

Stanisław Kasiewicz wespół z Lechem Kurklińskim, w wydanej przez oficynę wydawniczą CeDeWu książce: „Kultura ryzyka a cyfrowa transformacja banków w świetle pandemii COVID 19”, podjęli próbę analizy zagadnienia kultury ryzyka w kontekście cyfrowej transformacji, jaka w warunkach pandemii nabrała szczególnej wagi i znaczenia.

Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. Kultura ryzyka a cyfrowa transformacja banków w świetle pandemii COVID 19, CeDeWu Warszawa 2020, str. 218, ISBN 978-83-8102-444-0

Stanisław Kasiewicz wespół z Lechem Kurklińskim, w wydanej przez oficynę wydawniczą CeDeWu książce: „Kultura ryzyka a cyfrowa transformacja banków w świetle pandemii COVID 19”, podjęli próbę analizy zagadnienia kultury ryzyka w kontekście cyfrowej transformacji, jaka w warunkach pandemii nabrała szczególnej wagi i znaczenia.

Jak czytamy we wstępie opracowania, już kryzys roku 2008 i lat następnych ujawnił, że u jego podstaw leżała – zwłaszcza w USA – niska kultura ryzyka, czego skrajnym przejawem było kredytowanie klientów z kategorii ninja (no income, no job, and no assets, czyli brak dochodów, brak pracy, brak aktywów). Polskie doświadczenia w tym względzie odnosimy zwłaszcza do kredytów mieszkaniowych denominowanych albo indeksowanych w walutach obcych, czego efektem są toczące się obecnie na masową skalę postępowania sądowe.

Różny apetyt na ryzyko

Autorzy opracowania dowodzą, że już podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w 2017 r. prezesi PKO Banku Polskiego oraz Banku Pekao podnosili wagę kulturowych uwarunkowań i ich wpływu na zarządzanie bankami, a podczas IT@BANK 2019 prezes ING Banku Śląskiego poświęcił temu zagadnieniu osobne wystąpienie. Przed ukazaniem się recenzowanej książki na rynku wydawniczym pojawiło się łącznie dziesięć pozycji, mających zainteresować praktyków i środowiska naukowe niedocenianą kwestią wpływu swoistej luki informacyjnej, oddziałującej na myślenie o kierunkach rozwoju bankowości i realnych następstwach transformacji cyfrowej.

W warunkach wzrostu niepewności wywołanych pandemią i jej następstwami dla gospodarki autorzy formułują hipotezę, że kultura ryzyka okazuje się czynnikiem rozstrzygającym o możliwościach efektywnego wykorzystania cyfrowej transformacji w warunkach spowolnienia gospodarczego. Weryfikacji postawionej tezy służyło pionierskie w naszych warunkach badanie ankietowe przeprowadzone we wrześniu br. na reprezentatywnej grupie banków spółdzielczych.

Dobór próby nie był przypadkowy, gdyż to właśnie banki lokalne musiały dokonać technologicznego, organizacyjnego i procesowego skoku na bezprecedensową dotąd skalę w warunkach, kiedy tradycyjne bankowanie podlega ograniczeniom epidemicznym. Sformułowane wnioski i rekomendacje mają zastosowanie nie tylko w bankowości spółdzielczej, gdyż wykazują uniwersalny walor odniesienia do komercyjnych instytucji finansowych.

Odwołanie do rekomendacji Financial Stability Board w zakresie kultury ryzyka poszerzono o bezpośredni wpływ COVID-19 i transformacji cyfrowej na postawy i zachowania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: